Ґенеза і функціональні особливості політичних партій

Багатопартійність - інструмент, який дозоляє індивідам і суспільним групам виразити свої інтереси та домагатися їх реалізації на державному рівні. Ідейна нелегітимність - причина неврегульованості діяльності політичних партій у період їх виникнення.

Подобные документы

 • Розгляд правових засад державного регулювання діяльності політичних партій в Україні. Надання рекомендацій з удосконалення чинного законодавства, зміни норм, що регулюють формування списків кандидатів на вибори, процедури реєстрації політичних партій.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Розгляд принципів формування Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Вивчення необхідності правового регулювання діяльності політичних партій. Аналіз труднощів зміні партійного законодавства законодавцями, які самі є членами політичних партій.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Сутність і поняття політичних партій. Структура політичних партій, критерії їх класифікації в Україні. Партійні системи та їх типологія. Становлення і тенденції розвитку політичних партій в Україні. Риси і напрямки діяльності українського націоналізму.

  реферат, добавлен 17.10.2012

 • Правова регламентація фінансування політичних партій в законодавстві країн світу. Особливості фінансової підтримки політичних партій в державах "зрілої" демократії та в державах з однопартійною системою. Приватне, державне фінансування та його контроль.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2011

 • Класифікація політичних партій Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття. Аналіз діяльності легальних українських політичних партій щодо розв’язання національного питання у контексті суспільно-політичних реалій другої половини 1930-х роках.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Політична партія, зміст поняття, класифікація. Становлення політичних партій і громадських рухів в Україні, їх особливості. Основні напрямки діяльності політичних партій під час виборчих кампаній. Аналіз програмних положень партій, організацій і рухів.

  реферат, добавлен 07.02.2009

 • Інститут реальної багатопартійності як один із двигунів трансформації політичних систем у регіоні Центрально-Східної Європи. Оновлення політичних еліт та формування сучасних альтернативних програм здійснення соціально-економічних та політичних реформ.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Найбільш поширені різновиди громадських організацій у сучасному світі. Характерна особливість діяльності політичних партій. Заборона діяльності об'єднань громадян. Механізми реалізації програм політичних партій. Основні типи артикулювання інтересів.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2012

 • Дослідження організаційної структури українських політичних партій. Роль їх окремих складових, значення рядового члена. Характер та досягнення результатів діяльності тоталітарних та демократичних партій. Їх функції в політичній системі суспільства.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Перші партії на Україні, їх ідеологічні засади та напрямки діяльності. Масове зародження в Україні громадських структур у другій половині 80-х років. Типи і особливості сучасних політичних партій на Україні. Джерела суспільних конфліктів ери модернізму.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.