Морфо-експериментальне обгрунтування органозберігаючих оперативних втручань при травматичних пошкодженнях селезінки

Вивчення взаємостосунків структурних компонентів селезінки, її артеріального кровопостачання. Дослідження тканин селезінки у людини при посттравматичних пошкодженнях. Використання спленорафії з оментопластикою та лазерного випромінювання при лікуванні.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.