Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію

Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі аналізу графіків добового електронавантаження типових вітчизняних підприємств сформовано рекомендації щодо застосування різних видів тарифів електроспоживання.

Подобные документы

 • Сучасний стан діючих тарифів та методика визначення тарифів на основі маркетингових підходів. Економіко-математичні моделі максимізації прибутку від вантажних перевезень з розрахунком тарифів в умовах державного регулювання і вільного ціноутворення.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Сучасні тарифи як вартість надання послуги, розрахована на основі економічно обґрунтованих витрат з урахуванням прибутку та податку на додану вартість. Порядок формування тарифів на послуги ЖКГ з централізованого водопостачання та водовідведення.

  статья, добавлен 19.06.2013

 • Диференціація тарифів на електроенергію за територіальною ознакою та чинники, під впливом яких вона відбувається. Методики оцінки макроекономічних наслідків коливань цін. Приклад впливу на конкурентоспроможність країни металургійних підприємств.

  реферат, добавлен 21.10.2010

 • Розробка науково-методичних положень щодо формування тарифів та обґрунтування вибору варіанту організації змішаних перевезень вантажів (ЗПВ) з урахуванням інтересів операторів ЗПВ і вантажовласників. Аналіз діючої системи формування тарифів на ЗПВ.

  автореферат, добавлен 30.08.2013

 • Виділення основних проблем енергетичної галузі України, окреслення шляхів їх вирішення. Вивчення факторів підвищення енергетичної ефективності підприємств. Аналіз динаміки цін на природний газ в Україні і тарифів на електроенергію для споживачів.

  статья, добавлен 26.07.2016

 • Політика ціноутворення - складова частина загальної економічної і соціальної політики України. Види цін, порядок їх встановлення. Певні особливості ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій. Шляхи державного регулювання цін і тарифів.

  реферат, добавлен 23.02.2009

 • Аналіз проблемних питань протекціонізму і введення залізничних захисних тарифів. Введення захисних залізничних тарифів в розвиток промисловості та сільського господарства щодо обмеження імпорту промислових товарів та надання пільг власним виробникам.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Підхід до диференціації тарифів (вартості послуг) підприємств міського господарства з метою забезпечення функції пропорційності та рівноваги при реалізації тарифної політики. Метод вирішення цієї задачі у загальному вигляді, для поширених випадків.

  статья, добавлен 26.07.2016

 • Розробка методичних положень щодо формування тарифів та обґрунтування вибору варіанту організації змішаних перевезень вантажів. Аналіз сучасних тенденцій світової транспортної системи і особливості функціонування транспортно-дорожнього комплексу України.

  автореферат, добавлен 14.10.2015

 • Теоритичні загальнометодичні принципи статистики цін. Система індексів цін. Статистичне вивчення динаміки цін і тарифів підприємства. Статистика цін споживчого ринку. Визначення рівняння регресії та залежність різних чинників від показників вибірки.

  курсовая работа, добавлен 24.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.