Основи теорії міжнародного права

Поняття, природа та сфера дії міжнародного права. Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Національне законодавство і міжнародна судова практика. Особливі види міжнародної правосуб’єктності. Правонаступництво держав щодо державних боргів.

Подобные документы

 • Поняття, характерні ознаки та особливості правосуб’єктності людини у міжнародному праві. Положення про людину як невід’ємного суб’єкта міжнародного права в уніфікованій суб'єктній моделі. Перспективи розвитку інституту міжнародної правосуб’єктності.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Суб'єкт міжнародного права. Види і форми міжнародно-правового визнання держави, визнання уряду. Правонаступництво держав стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів. Правонаступництво України в зв'язку з припиненням існування СРСР.

  реферат, добавлен 31.08.2009

 • Огляд історії розвитку, поняття, предмет, метод, принципи і функції міжнародного права. Поняття та класифікація норм міжнародного права. Включення до сфери міжнародного права норм, спрямованих на регулювання міжнародної системи транспорту та зв’язку.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Поняття та основні етапи розвитку міжнародного права, його функції та співвідношення з внутрішньодержавним правом. Міжнародна міжурядова організація як суб’єкт міжнародного права. Судові рішення та доктрина визнаних фахівців з міжнародного права.

  краткое изложение, добавлен 28.05.2015

 • Виникнення міжнародного права, його поняття та особливості. Співвідношення міжнародного і внутрідержавного права. Нормотворення, зовнішня політика і дипломатія. Система, галузь і загальний предмет міжнародного права. Міжнародно-правовий інститут.

  лекция, добавлен 18.12.2014

 • Дослідження теоретичних проблем з’ясування особливостей суб’єктів міжнародного права, їх правосуб’єктності. Характеристика критеріїв і підходів до визначення суб’єктів міжнародного права, закономірностей і тенденцій розвитку міжнародної правосуб’єктності.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Держави як основні суб'єкти міжнародного права, їх основні принципи, властивості види та роль. Місце України в світовому співтоваристві. Сутність федерації та її ознаки. Міжнародна правосуб'єктність націй і народів, що борються за національне визволення.

  реферат, добавлен 07.04.2010

 • Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права. Предмет, об'єкт правового регулювання та функції міжнародного права. Система сучасного міжнародного права. Зв'язок міжнародного та внутрішньодержавного права.

  реферат, добавлен 03.12.2015

 • Визначення системи норм міжнародного приватного права у внутрішньому законодавстві України. Поняття джерел міжнародного приватного права України. Комплексне дослідження норм міжнародного приватного права в рамках чинного законодавства України, їх види.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Поняття міжнародного права, його предмет, об’єкт та функції. Характерні риси сучасного міжнародного права. Природа та класифікація основних його принципів. Аналіз принципів заборони застосування сили або загрози силою, невтручання, співробітництва.

  курсовая работа, добавлен 08.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.