"Украдене щастя" І. Франка

Матеріал для художніх творів Франка - життєві факти, спостереження, власні враження, скарби народної творчості. "Украдене щастя" - трагічна драма з сільського життя. Кохання як найвищий абсолют. Символ терну як втілення ідеї страждання і порятунку.

Подобные документы

 • Вплив різних форм хронотопу, наділених естетичною функцією, на відтворення обставин, створення напруженої психологічної атмосфери, розкриття українських національних характерів. Головні дійові особи трагедії "Украдене щастя", дослідження їх життя.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Типологічний аналіз творів І. Франка на тему "жіночого питання". Особливості характерів Анни та Реґіни. Засоби досягнення щастя кожною із жінок. Особливості боротьби жінок за свої права, які були першими "ластівками" української жіночої емансипації.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Проблематика, сюжетно-композиційні та художні особливості творів Мирного (Хіба ревуть воли, Повія), Нечуя-Левицького (Кайдашева сім’я), Карпенка-Карого (Хазяїн, Сто тисяч), Старицького (Не судилося), Франка (Гімн, Україна мовить, Украдене щастя, Мойсей).

  шпаргалка, добавлен 17.10.2012

 • Жанрові і сюжетні особливості оповідань, романів, повістей, написаних українським письменником І. Франком. Аналіз повісті "Борислав сміється" - першої в українській літературі повісті про робітничий клас. Характеристика ліричної драми "Украдене щастя".

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Дослідження форм хронотопу, наділених естетичною функцією, які сприяли відтворенню обставин, створенню напруженої психологічної атмосфери, розкриттю українських національних характерів, котрі в екстремальних ситуаціях проявили свою істинну сутність.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Своєрідність осмислення концепту щастя в мініатюрах Б. Лепкого "Цвіт щастя»" та "Щастя" Л. Українки, типологічно подібні риси у творах двох митців. Процеси оновлення мистецько-філософської парадигми в українському письменстві. Нові віяння в мистецтві.

  статья, добавлен 20.04.2018

 • Життєві обставини та творчість українського поета Івана Франка, особливість та мелодійність його ліричних творів. Історія появи в житті Івана Франка збірки "Зів’яле листя", її місце в творчості поета. Інтимна лірика та особистісні мотиви в збірці.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Дослідження концепції щастя в романі, яка пов’язана з конкордистським проектом буття в "Щоденнику" письменника. Аналіз щастя як засадничого концепту в проекті "повноти" буття. Альтернативний практичний шлях досягнення індивідуального і колективного щастя.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.