Євгенія Волощенко – репресований український педагог

Життя і професійна діяльність Є. Волощенко, педагога, керівника Київського обласного відділу народної освіти. Репресивна політика радянської влади проти інтелігенції в 30-х роках ХХ століття. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.