Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2

Розробка високоефективного методу трансформації клітин дріжджів штаму EGY-48 кДНК бібліотекою клітинної лінії HeLa. Аналіз субклітинної локалізації S6K1 дикого типу та сайт-специфічних мутантів. Ідентифікація зв’язувальних білків активованої форми S6K1.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.