Витрати, що пов’язані з "відмиванням" брудних грошей

Тіньова економіка як сукупність неврахованих і протиправних видів економічної діяльності, класифікація її сегментів: "неофіційна", "підпільна" та фіктивна. Канали походження "брудних" грошей, напрямки вивчення в світовій практиці, оцінювання масштабів.

Подобные документы

 • Трактування терміна "тіньова економіка" у різних літературних джерелах. Класифікація тіньової економічної діяльності за Ю. Ваньковичем. Аналіз і оцінка масштабів тіньового сектору економіки України. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

  курсовая работа, добавлен 09.09.2014

 • Розгляд ролі грошей у ринковій економіці як засобу забезпечення життєдіяльності суб'єктів держави. Огляд історії від бартерних відносин до виникнення зливків і перших монет. Віхи розвитку та еволюції грошових відносин в світовій та вітчизняній практиці.

  реферат, добавлен 28.01.2011

 • Тіньова економіка - фактично не контрольоване суспільством виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей. Тіньова економіка як негативний фактор економічної безпеки України, її порівняння з рівнем тінізації інших країн.

  реферат, добавлен 24.11.2011

 • Кейнсіансько-неокласичний напрямок теорії грошей, його сутність та головні відмінні особливості. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання. Кейнсіанська парадигма у розвитку теорії грошей. Теорія "керованих грошей" та її розвиток сьогодні.

  реферат, добавлен 01.04.2012

 • Основні передумови появи грошей та їх необхідність і значення. Визначення і сутність грошей, їх ліквідність і функції. Види и характеристики грошей товарних, паперових, електронних. Еволюція та відмінність у формах грошей. Різновидність кредитних грошей.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2009

 • Дослідження процесу еволюції й становлення грошей, який являє собою розвиток форми вартості. Вивчення відмінностей грошової форми вартості від загальної. Аналіз вартості паперових грошей, що визначається тією кількістю товарів і послуг, які можна купити.

  лекция, добавлен 28.07.2017

 • Вивчення історії виникнення і розкриття суті грошей як специфічного товару максимальної ліквідності і універсального еквіваленту вартості. Опис структури грошей і складу грошової системи. Визначення функцій і ролі грошей в економічній системі держави.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Економічна сутність та зміст грошей, передумови та основні етапи їх розвитку, значення в суспільстві. Особливість грошей як специфічного товару. Класична економічна теорія та п'ять функцій грошей згідно з нею. Форми грошей та їх еволюція, сучасний стан.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Тіньова економіка - економічна діяльність, що суперечить чинному законодавству. Основний і допоміжний механізми функціонування тіньової економіки. Тіньова економіка в різних галузях. Тіньова економіка як наслідок недосконалої податкової системи.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

 • Вартість грошей і рівень товарних цін. Ідеологія промислової буржуазії та критика меркантилізму. Становлення капіталістичних відносин, формування концепції "нейтральності грошей" в ринковій економіці. Трансакційний варіант кількісної теорії Фішера.

  реферат, добавлен 11.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.