Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Обґрунтування суверенності людини як морального суб’єкта - одна з характерних особливостей щодо розуміння ідеї гідності в епоху Нового часу. Специфіка відображення людської самоцінності епохи Ренесансу в українській історико-філософській традиції.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Соціокультурна динаміка початку ХХІ ст. Розуміння маргінальності як соціальної та духовної позиції в різні історичні епохи від античної традиції впритул до ХІХ століття в європейській цивілізації. Значення маргінальності з точки зору соціальної філософії.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз феномену безсмертя у філософії. Релігійно-філософські аспекти проблеми безсмертя людини. Системно філософський аналіз даної проблеми. Осмислення феномену безсмертя в умовах сучасного суспільства. Легенди, пов’язані з досягненням повного безсмертя.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Комплексний історико-філософський аналіз теорії культурно-історичних типів М.Я. Данилевського в контексті європейської та російської філософської традиції. Аналіз законів історичного розвитку, етнопсихологічної концепції культури, геополітичної доктрини.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Історико-філософський аналіз понять "людина" та "особистість", сутність виправлення, його мета. Аналіз підходів до здійснення виправлення девіантної особистості. Розробка соціального інституту для об'єднання держави, релігії та громадянського суспільства.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Осмислення проблем метафізики крізь призму аналізу людського існування у філософських пошуках раннього та пізнього періоду творчості М. Гайддегера. Трансформаційні зрушення щодо розуміння людської екзистенції в зрізі руху філософського дискурсу мислителя.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Онтологічні, гносеологічні й логіко-методологічні розробки М.Я. Данилевського. Основні закони історичного розвитку та їх етнопсихологічна концепція культури. Головні ідеї автора в роботі "Росія і Європа" як осмислення сучасної цивілізаційної ситуації.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Дослідження проблеми розуміння, пов’язане зі становленням нового філософського напрямку – герменевтики – науки про мистецтво тлумачення історико-філософських, релігійних текстів, розкриття смислу тексту в культурі, що сприяє розвитку духовності людини.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Розглянуто історичні передумови та причини виникнення проблеми маргінальності, а також проаналізовано прояви маргінальності у різні історичні епохи. Розуміння об’єктивних джерел та сутності маргінальності у концепції німецького філософа К. Ясперса.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз наукових праць в галузі філософії з метою пошуку відповіді на питання про сутність творчості, її соціальну роль. Характеристика сутності та філософських основ творчості, сучасного стану дослідження творчості в історико-філософському аспекті.

  статья, добавлен 31.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.