Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

 • Дослідження впливу творчості Тараса Шевченка на становлення свідомості та початку літературної діяльності Івана Семеновича Нечуя-Левицького. Видання повісті "Дві московки". Герої романів “Причепа”, “Над чорним морем”. Етнографічний етюд письменника.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Розгляд творчості південноафриканського письменника Дж.М. Кутзее в сучасних літературознавчих студіях. Вивчення творчості письменника з точки зору постколоніальної критики. Жанрова природа, наративна структура та мотивних устрій літературного доробку.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Розгляд літературного портрету діаспорного письменника О. Смотрича крізь призму прочитання листів та документів грізної воєнної пори. Аналіз літературної спадщини Смотрича, його перший період творчої діяльності, який припав на роки Другої світової війни.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження екзистенційних концептів у малій прозі Михайла Могилянського в контексті європейських віянь початку XX століття. Дослідження теоретичних аспектів філософії екзистенціалізму та його впливу на літературу. Свобода у філософії екзистенціалізму.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Головна риса творчості Бальзака. Життєвий шлях французького письменника Г. Флобера, перші літературні твори митця. Заповіт, залишений Бальзаком новому поколінню письменників-реалістів. Вивчення прийомів зображення дійсності та моральної суті суспільства.

  контрольная работа, добавлен 22.07.2017

 • Жанр утопії та його особливості у творчості письменника Г. Уеллса. Особливості сюжетної побудови та характеристика головних героїв у оповіданнях А. Конан Дойла. Головні представники японської літератури ХХ століття та особливості літературного жанру.

  реферат, добавлен 18.12.2015

 • Особливості листа як мемуарного жанру суччасної літератури, історія його розвитку. Головні етапи життя й творчості Олеся Гончара, формування життєвого кредо через вивчення його епістолярію. Еволюція світогляду письменника з урахуванням контекстів доби.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Біографічні відомості про життя і творчість українського письменника-модерніста М. Яцківа. Дослідження тематики новел митця. Художні прийоми розкриття у своїх оповіданнях суворої правди життя, соціальної проблематики того часу і глибокого психологізму.

  биография, добавлен 14.12.2017

 • Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Олеся Терентійовича Гончара. Роль отриманої освіти, літературна діяльність й аналіз творчого доробка письменника. "Прапороносці" як роман-реквієм та гімн на честь полеглих. Значення творчості Гончара.

  реферат, добавлен 27.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.