Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Складання плану уроку та описання його ходу. Вивчення життєвого та творчого шляху Панаса Мирного. Загальна характеристика та розкриття етапів творчості письменника. Ознайомлення з основними його творами, їх жанровою й тематичною різноманітністю.

  разработка урока, добавлен 12.07.2017

 • Ідейно-естетичні засади творчості І. Чендея. Особливості ідіостилю закарпатського письменника. Аналіз його творчої спадщини з акцентом на родинну спорідненість духовного і тілесного рівня персонажів з метою узагальнення їх цілісних людських характерів.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Ретроспектива особистого досвіду в творчості Ч. Діккенса. Труднощі дитинства письменника та їхній вплив на творчість. Загальна характеристика періодів та мотивів творчості письменника. Моралізм та повчальність як методи реалізму в творах Діккенса.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

 • Дослідження впливу творчості Тараса Шевченка на становлення свідомості та початку літературної діяльності Івана Семеновича Нечуя-Левицького. Видання повісті "Дві московки". Герої романів “Причепа”, “Над чорним морем”. Етнографічний етюд письменника.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Дослідження екзистенційних концептів у малій прозі Михайла Могилянського в контексті європейських віянь початку XX століття. Дослідження теоретичних аспектів філософії екзистенціалізму та його впливу на літературу. Свобода у філософії екзистенціалізму.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Розгляд літературного портрету діаспорного письменника О. Смотрича крізь призму прочитання листів та документів грізної воєнної пори. Аналіз літературної спадщини Смотрича, його перший період творчої діяльності, який припав на роки Другої світової війни.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Розгляд творчості південноафриканського письменника Дж.М. Кутзее в сучасних літературознавчих студіях. Вивчення творчості письменника з точки зору постколоніальної критики. Жанрова природа, наративна структура та мотивних устрій літературного доробку.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Головна риса творчості Бальзака. Життєвий шлях французького письменника Г. Флобера, перші літературні твори митця. Заповіт, залишений Бальзаком новому поколінню письменників-реалістів. Вивчення прийомів зображення дійсності та моральної суті суспільства.

  контрольная работа, добавлен 22.07.2017

 • Жанр утопії та його особливості у творчості письменника Г. Уеллса. Особливості сюжетної побудови та характеристика головних героїв у оповіданнях А. Конан Дойла. Головні представники японської літератури ХХ століття та особливості літературного жанру.

  реферат, добавлен 18.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.