Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Зв’язок драматичної форми у творчості А.П. Чехова із прагненням письменника "повернути драмі її літературне значення". Одноактні драматичні етюди Чехова, які є переробками раніше надрукованих оповідань. Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах митця.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Еволюція романних форм у прозі В. Ґолдінґа. Тенденції, напрями дослідження творчості письменника у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Специфіка сюжетно-композиційної організації, її вплив на жанрову природу, часопросторові відносини у романах.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • Дослідження та характеристика позиції письменника на тлі суспільних подій у контексті революційно-романтичної поезії й прози. Розгляд особливостей оповідань Валер'яна Підмогильного. Аналіз висвітлення проблеми міста й села в творчості письменника.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Дослідження життєвого шляху, драматургічної творчості митця М. Метерлінка. Роль драматурга у становленні "нової драми". Розгляд етапів творчості М. Метерлінка. Відображення у п’єсах душевних переживань людини, морально-філософських проблем епохи.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Визначення принципів організації часу і простору у п’єсах С. Беккета. Аналіз особливостей драматургічної дії у пізніх беккетівських п’єсах та образно-символічних комплексів драматургії письменника. Характеристика специфіки художньої мови творів митця.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Аналіз прозової та поетичної творчості французького автора епохи романтизму Жерара де Нерваля. Визначення параметрів функціонування художності письменника в рамках романтичного культурного-естетичного періоду, семантичного новаторства його творчості.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Аналіз особливостей розвитку літератури Сходу. Опис життєвого шляху Ісікави Такубоку, жанр танка у його творчості. Характеристика доробку Я. Кавабати як класика сучасної японської літератури. Представлення Кобо Абе - письменника і творця роману-параболи.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • З’ясування різних аспектів міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Дослідження особливої значущості творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Дослідження феномену подвійної ідентичності англійського письменника ірландського походження В.Б. Єйтса та українського поета-драматурга О. Олеся. Витворення структурованої моделі авторської свідомості. Форми авторської ідентичності у творчій діяльності.

  статья, добавлен 25.10.2018

 • Життєпис польсько-українського письменника й політичного діяча першої половини ХІХ ст. Яна Федоровича, мецената, письменника, який писав польською мовою, як одна з перших спроб біографічного жанру в українській галицькій літературі написана І. Франком.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.