Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Особливості листа як мемуарного жанру суччасної літератури, історія його розвитку. Головні етапи життя й творчості Олеся Гончара, формування життєвого кредо через вивчення його епістолярію. Еволюція світогляду письменника з урахуванням контекстів доби.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Біографічні відомості про життя і творчість українського письменника-модерніста М. Яцківа. Дослідження тематики новел митця. Художні прийоми розкриття у своїх оповіданнях суворої правди життя, соціальної проблематики того часу і глибокого психологізму.

  биография, добавлен 14.12.2017

 • Загальна характеристика життєвого та творчого шляху Олеся Терентійовича Гончара. Роль отриманої освіти, літературна діяльність й аналіз творчого доробка письменника. "Прапороносці" як роман-реквієм та гімн на честь полеглих. Значення творчості Гончара.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Зв’язок драматичної форми у творчості А.П. Чехова із прагненням письменника "повернути драмі її літературне значення". Одноактні драматичні етюди Чехова, які є переробками раніше надрукованих оповідань. Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах митця.

  статья, добавлен 20.09.2013

 • Дослідження феномена віри та релігійної свідомості у художній літературі. Аналіз особливостей феномена релігійної свідомості у ранніх романах Франсуа Моріака. Дослідження траєкторії осмислення та поетикального втілення ключового феномена раннього письма.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Еволюція романних форм у прозі В. Ґолдінґа. Тенденції, напрями дослідження творчості письменника у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві. Специфіка сюжетно-композиційної організації, її вплив на жанрову природу, часопросторові відносини у романах.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • Аналіз екзистенційних мотивів в художньому просторі романів М. Варгаса Льйоси "Сон кельта" та "Похвальне слово мачусі". Вплив філософії екзистенціалізму на світосприйняття письменника, що позиціонується в його творчості в контексті авторського начала.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Дослідження та характеристика позиції письменника на тлі суспільних подій у контексті революційно-романтичної поезії й прози. Розгляд особливостей оповідань Валер'яна Підмогильного. Аналіз висвітлення проблеми міста й села в творчості письменника.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Дослідження життєвого шляху, драматургічної творчості митця М. Метерлінка. Роль драматурга у становленні "нової драми". Розгляд етапів творчості М. Метерлінка. Відображення у п’єсах душевних переживань людини, морально-філософських проблем епохи.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Визначення принципів організації часу і простору у п’єсах С. Беккета. Аналіз особливостей драматургічної дії у пізніх беккетівських п’єсах та образно-символічних комплексів драматургії письменника. Характеристика специфіки художньої мови творів митця.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.