Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Аналіз особливостей розвитку літератури Сходу. Опис життєвого шляху Ісікави Такубоку, жанр танка у його творчості. Характеристика доробку Я. Кавабати як класика сучасної японської літератури. Представлення Кобо Абе - письменника і творця роману-параболи.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • Аналіз прозової та поетичної творчості французького автора епохи романтизму Жерара де Нерваля. Визначення параметрів функціонування художності письменника в рамках романтичного культурного-естетичного періоду, семантичного новаторства його творчості.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Дослідження феномену подвійної ідентичності англійського письменника ірландського походження В.Б. Єйтса та українського поета-драматурга О. Олеся. Витворення структурованої моделі авторської свідомості. Форми авторської ідентичності у творчій діяльності.

  статья, добавлен 25.10.2018

 • З’ясування різних аспектів міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Дослідження особливої значущості творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Характеристика життєвого шляху Ю. Андруховича, творчого доробку українського поета та прозаїка. Особливості поетичної спадщини Ю. Андруховича. Перекладацька діяльність літератора, використання творчості сучасними музичними гуртами та кінорежисерами.

  доклад, добавлен 14.04.2014

 • Життєпис польсько-українського письменника й політичного діяча першої половини ХІХ ст. Яна Федоровича, мецената, письменника, який писав польською мовою, як одна з перших спроб біографічного жанру в українській галицькій літературі написана І. Франком.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Течія натуралізм, її характерні риси, відмінність від реалізму, вплив на розвиток світової літератури. Біографія Еміля Золя - зачинателя натуралістичної школи. Основні положення, принципи та недоліки його теорії. Аналіз творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Актуалізація проблеми дискурсивної взаємодії творчої спадщини Н. Готорна із текстами американської масової літератури ХІХ сторіччя. Особливості формування авторської стратегії тексту письменника в історичному контексті розвитку національної культури.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Коло "кримських" творів митця, внутрішні зв’язки між ними, що дозволяють виокремити "кримський цикл" у творчості російського письменника І.О. Буніна. Факти біографії, пов’язані з Кримом. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Аналіз еволюції жіночих образів в оповіданнях англійського письменника Д.Г. Лоуренса від покірної до впевненої в собі, рішучої жінки. Відображення змін у "жіночому" питанні, які відбувались в соціумі на зламі ХІХ-ХХ століть в оповіданнях Лоуренса.

  статья, добавлен 07.05.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.