Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Характеристика життєвого шляху Ю. Андруховича, творчого доробку українського поета та прозаїка. Особливості поетичної спадщини Ю. Андруховича. Перекладацька діяльність літератора, використання творчості сучасними музичними гуртами та кінорежисерами.

  доклад, добавлен 14.04.2014

 • Течія натуралізм, її характерні риси, відмінність від реалізму, вплив на розвиток світової літератури. Біографія Еміля Золя - зачинателя натуралістичної школи. Основні положення, принципи та недоліки його теорії. Аналіз творчої спадщини письменника.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Актуалізація проблеми дискурсивної взаємодії творчої спадщини Н. Готорна із текстами американської масової літератури ХІХ сторіччя. Особливості формування авторської стратегії тексту письменника в історичному контексті розвитку національної культури.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Коло "кримських" творів митця, внутрішні зв’язки між ними, що дозволяють виокремити "кримський цикл" у творчості російського письменника І.О. Буніна. Факти біографії, пов’язані з Кримом. Роль Криму в художній свідомості та творчій еволюції письменника.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Світоглядні засади драматичної спадщини Франца Грільпарцера. Філософсько-естетичні погляди письменника щодо природи та функції міфу в літературі та культурі. Риси і прийоми міфопоетики, специфіка авторської міфотворчості у творах Ф. Грільпарцера.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • Біографічні дані та творчість французько-єврейського письменника Вербера. Вплив літературної творчості К. Діка на формування світогляду Вербера. Головні твори та особливості творчого процесу письменника. Сюжети давньогрецьких міфів у трилогії "Ми, боги".

  реферат, добавлен 23.05.2016

 • Еволюція творчості Д. Лоуренса, як художника-модерніста, вплив на нього естетики і поетики російських письменників-реалістів другої половини ХІХ століття. Дослідження розвитку романної творчості письменника у створенні англійського психологічного роману.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Дослідження гендерних стереотипів у художній літературі першої половини ХХ ст. у Великій Британії. Аналіз жіночих образів у новелах відомого англійського письменника Вільяма Сомерсета Моема. Дев’ять новел письменника різних років як матеріал дослідження.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Почуття кохання для Ф. Стендаля його жанр і стиль психолога-аналітика у романі "Арманс". Романтичні та реалістичні тенденції романістики письменника. Роман "Пармський монастир" як яскравий приклад творчої самобутності й майстерності письменника-реаліста.

  статья, добавлен 24.05.2017

 • Аналіз впливу творчості Борхеса на художню практику відомого італійського письменника-постмодерніста Еко. Ознайомлення із текстом, сюжетом, образами головних героїв роману з метою виявлення авторських рецепцій відомих творів аргентинського письменника.

  статья, добавлен 04.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.