Типи та структурно-прагматичні особливості англомовних документів Ради Європи

Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

Подобные документы

 • Особливості двох напрямів моди в зачісках - сучасного і перспективного. Етапи розробки технологічної послідовності виконання стрижки на волоссі середньої довжини на дівчат-підлітків. Інструменти і обладнання для виконання зачіски, засоби з укладки.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2011

 • Поняття та особливості реалізації хімічної завивки. Різновиди розчину та їх відмінні ознаки, умови використання, головні матеріали та інструменти. Послідовність виконання хімічної завивки: вибір препарату, методи нанесення. Санітарно-технічні вимоги.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2011

 • Сутність і принципи китайського гороскопу, історія його розробки та еволюція, сучасний розвиток і популярність. Поняття високосного місяця, його значення та функції. Структура китайського гороскопу, його міфологічний підтекст і елементи, характеристика.

  реферат, добавлен 10.02.2009

 • Роль та місце реферативної інформації у формуванні дослідницької інфраструктури на національному рівні. Її функції у глобальній науковій комунікації. Аналітичний інструментарій здійснення наукового дослідження у базах даних реферативної інформації.

  статья, добавлен 30.05.2020

 • Дослідження в науці "фізика". Розвиток генетики, біології, медицини. Роботи бактеріолога Л. Пастера. Досягнення в галузі технологій та транспорту. Удосконалення військової техніки на початку Першої світової війни. Проекти бойової броньованої машини.

  презентация, добавлен 24.01.2018

 • Аналіз засобів вираження похибок поліноміальної апроксимації по методу найменших квадратів у вигляді асимптотичних оцінок, що використовуються в балістичних гравіметрах. Метод корекції динамічної похибки заснований на принципі інваріантності до збурення.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Аналіз сучасних і перспективних напрямів моди, характеристика історичної епохи і обґрунтування вибору базової моделі зачіски. Опис організації праці перукарні, обґрунтування виробу і характеристика парфумерно-косметичних засобів, інструментів, обладнання.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2010

 • Виробнича логістика і виробничий процес. Фактори впливу на внутрішньо – виробничі логістичні системи. Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції виробництва. "Штовхаючі" та "тягнучі" логістичні системи та концепція "худого виробництва".

  реферат, добавлен 25.12.2008

 • Аналіз схеми класифікації трикотажу кулірних пресових переплетень і визначення її основних понять. Виявлення, що віднесення комбінованих пресових структур до класу трикотажу рисунчастих переплетень дозволяє об’єднати кулірний та пресовий трикотаж.

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.