Типи та структурно-прагматичні особливості англомовних документів Ради Європи

Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

Подобные документы

 • Організація роботи державних архівів, основні їх завдання, права та функціональні обов’язки. Система архівних установ, її структура та мережа. Фондування документів архіву. Організація обліку документів. Огляд фондів державного архіву Рівненської області.

  дипломная работа, добавлен 18.02.2013

 • Об'єкт, область, види стандартизації, поняття та особливості державного стандарту України. Основні вимоги до оформлення документів згідно з Державною уніфікованою системою документації. Порядок розташування реквізитів, вимоги до бланків та стилістики.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Аналіз характеристик змісту (структурна побудова, семантична організація тексту), зовнішньої форми, функцій та властивостей документа. Історія формування документознавства як наукової дисципліни в контексті груп динамічних та статичних документів.

  реферат, добавлен 01.12.2009

 • Сущность и значение архивов. Правовое регулирование доступа к информации. Принцип публичности архивов и свободного доступа к документам. Особенности ограниченно-публичного, доверительного, закрытого типов архивов. Аспекты ограничения доступа к документам.

  контрольная работа, добавлен 27.01.2011

 • Уявлення про бібліотечний фонд як систему, особливості технології його формування. Основні процеси наукової та технічної обробки, призначення складових цієї діяльності. Використання інформаційних елементів для автоматизації обліку та обробки документів.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2010

 • Класифікація управлінських документів. Вимоги до обліку, використання та зберігання бланків. Характеристика питаннь, з яких необхідно видавати розпорядчі документи. Перевірка наявності печаток, штампів і бланків. Комерційна таємниця і робота з нею.

  реферат, добавлен 11.02.2014

 • Документ як система: властивості, озаки і функції. Система планової документації. Призначення, склад і характеристика організаційних документів. Таблиці і списки, призначення, різновиди, структура та вимоги оформлення. Довідки службового характеру.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2009

 • Сутність та зміст гіпотези. Основні етапи побудови та перевірки криміналістичної версії. Визначення типу відношення між поняттями та зображення його за допомогою колових схем. Визначити логічності закону (~A ~B) ~(A B) за допомогою таблиць істинності.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Поняття методології, її сутність та тлумачення, особливості та функції. Проблема співвідношення мети та методу. Загальнонаукове дослідження в системі наукознавства. Характеристика наукового пояснення та пояснювальні методи загальнонаукових досліджень.

  реферат, добавлен 28.12.2008

 • Методологія - вчення про правила мислення при створенні теорії науки, питання й функції методології. Характеристика фундаментальної (філософської) та загальнонаукової методології. Поняття моделі та методів моделювання. Методи і техніка дослідження.

  реферат, добавлен 29.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.