Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу

Дослідження витоків і способів художнього втілення морального ідеалу в інтелектуальній прозі О. Кобилянської. Його еволюція від абстрактно-гуманістичного до громадсько-патріотичного звучання. Особливості творчої манери й індивідуального стилю письменниці.

Подобные документы

 • Сім’я Ольги Кобилянської. Дитинство та юність майбутньої письменниці. Огляд її ранніх творів, проблематика і духовний світ головних героїв повістей. Творчість Кобилянської 20—30-х рр. Значення її творчості для розвитку української та світової культури.

  реферат, добавлен 23.11.2013

 • Розгляд одного з німецькомовних творів Ольги Кобилянської "За готар", який вийшов друком 1902 року. Гендерний аналіз даного твору. Огляд художньо значимих елементів на різноманітних рівнях тексту. Виділення певних рис індивідуального стилю письменниці.

  статья, добавлен 27.05.2013

 • Вивчення біографії відомої української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської. Життєвий і творчий шлях письменниці, особливості формування основ її світогляду. Аналіз ранніх творів О. Кобилянської, тема жінки-інтелігентки у її повістях та новелах.

  реферат, добавлен 20.02.2011

 • Вивчення біографії відомої української письменниці, учасниці феміністичного руху на Буковині Ольги Кобилянської. Аналіз творчості письменниці, тема інтелігенції у її оповіданнях. Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської "Земля".

  презентация, добавлен 14.09.2013

 • Біографічні відомості про життєвий та творчий шлях видатної української письменниці. Тема інтелігенції, яка проходить через усю творчість Кобилянської — від її ранніх оповідань та повістей до "Апостола черні". Задум повісті "Земля", її ідеологія.

  реферат, добавлен 20.12.2012

 • "Прочитання" творів Ольги Кобилянської в руслі феміністичного дискурсу. Історичний "обсяг" поняття фемінізму Кобилянської та особливості його національного варіанту. Еволюція ставлення письменниці до жіночих товариств. Заснування Товариства руських жінок.

  статья, добавлен 02.02.2015

 • Загальний огляд життя і творчості О. Кобилянської. Вплив фемінізму на українську літературу. Жiночий iдеал письменниці за повiстями "Царiвна". Авторська позицiя у повiстi "Людина". Розширення світобачення письменниці, поглиблення її реалістичної манери.

  реферат, добавлен 12.11.2013

 • Дослідження специфіки жанрів малої прози у творчому доробку Ольги Кобилянської. Аналіз формальних та змістових складниках творів. З'ясування тематичних домінант художніх текстів письменниці. Особливості авторського ідіостилю та світосприйняття.

  статья, добавлен 02.02.2018

 • Аналіз наукових розвідок мовознавців державного університету (50-80-х років ХХ ст.), присвячених дослідженню мови творів О. Кобилянської. Визначення місця письменниці в історії української літературної мови. Перспективи наукових студій ідіолекту.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Визначення постулатів синтезу красного письменства зі суміжними видами мистецтва на основі трактату Івана Франка "Із секретів поетичної творчості". Особистісні передумови омузичення прозових творів буковинської авторки на прикладі прози О. Кобилянської.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.