"Двоповерховий котедж" в м. Київ

Склад, розміри, кількість та розташування приміщень, їхній стан. Міцність та стійкість конструкцій будівлі, їх здатність захистити приміщення від зовнішніх кліматичних факторів та шуму. Системи холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення.

Подобные документы

 • Вибір системи, схеми, вводу у будинок, арматури роздільної системи холодного та гарячого водопостачання житлового будинку. Розрахунок діаметрів труб, витрат холодної, гарячої та стічної води мереж водопостачання і внутрішньої та дворової каналізації.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2013

 • Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання. Система вентиляції і кондиціювання повітря. Основні схеми та конструктивні елементи внутрішнього водопостачання. Призначення систем каналізації.

  курс лекций, добавлен 06.12.2016

 • Витрати води холодного та гарячого водопостачання. Гідравлічний розрахунок мережі водопроводу, потрібний напор насоса. Підбір лічильників води. Розрахунково-конструктивна проектування системи каналізації будинку. Розрахунок внутрішнього газопроводу.

  курсовая работа, добавлен 14.02.2011

 • Інженерні системи життєзабезпечення у готельному та ресторанному господарстві. Засоби опалення та вентиляції, їх характеристика і обладнання. Головна особливість концепції водопостачання та каналізації. Аналіз теплового та торговельного устаткування.

  курс лекций, добавлен 31.10.2017

 • Необхідний опір теплопередачі огороджуючих конструкцій. Теплова потужність системи опалення будівлі. Втрати тепла на нагрівання зовнішнього повітря. Прокладання трубопроводів та розміщення опалювальних приладів. Підбір обладнання теплового пункту.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Розгляд характеристики та основних параметрів системи холодного водопостачання. Розрахунок внутрішнього водопроводу. Рахунок системи на визначення пропуску господарсько-побутових витрат. Основні положення та правила про встановлення системи каналізації.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2015

 • Ознайомлення з етапами теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі, яка проектується. Визначення числа вентиляційних каналів у будівлі. Розрахунок необхідної кількості опалювальних приладів. Дослідження повітрообміну в будівлі.

  методичка, добавлен 27.08.2017

 • Методи визначення теплових витрат будівлі за добу. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення та кількості необхідного палива для котла. Розрахунок калориферів електричного опалення та економічної ефективності від впровадження системи.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2015

 • Вихідні і кліматологічні дані проекту системи опалення для триповерхового житлового будинку. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій, аналіз тепловтрат в приміщенні. Підбір опалювальних приладів та обґрунтування прийнятої системи опалення.

  курсовая работа, добавлен 15.07.2010

 • Поняття, склад та види стічних вод, характеристика системи відведення стічних вод каналізації міст і населених пунктів. Фактори, які визначають кількість і склад виробничих стічних вод, методи їх очищення. Відомості з розрахунку каналізаційних мереж.

  реферат, добавлен 17.05.2015

 • Основні вимоги до опалювальних систем: санітарно-гігієнічні, економічні, будівельні. Розрахунок і проектування технологічного оснащення систем опалення та вентиляції будівлі. Порівняння, економічна оцінка та маркетинговий аналіз систем опалення.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2012

 • Дослідження давнього Києва. Тип будівлі, її поверховість, висота, конструкція та розміри. Виноси горішніх поверхів. Дах та опалення. Класична фахверкова будівля з оголеним каркасом. Віконне скло за доби Київської Русі. Сполучення між поверхами.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Системи і схеми водопостачання, основні дані для їх проектування. Вибір системи і схеми трасування, побудова аксонометричної схеми. Протипожежне водопостачання будинків. Внутрішня каналізація, водостоки, зовнішні споруди водопроводу і каналізації.

  курс лекций, добавлен 08.01.2015

 • Моніторинг в системах тепло- та водопостачання адміністративних будівель. Розрахунок теплового споживання адміністративної будівлі гірничодобувного підприємства. Керування контролером системами опалення і гарячим водопостачанням. Розробка стартап проекту.

  дипломная работа, добавлен 13.11.2019

 • Пневматичні установки, системи внутрішньої каналізації та їх основні елементи. Випробування і приймання санітарно-технічних систем і пристроїв. Трасування мережі квартальної (дворової) каналізації, її розрахунок, конструкція каналізаційного колодязя.

  курс лекций, добавлен 08.01.2015

 • Проектування будівництва спеціалізованої майстерні: вибір району будівництва, складання генплану, експлікація приміщень. Обґрунтування конструктивних і технічних рішень, що забезпечують необхідну міцність, стійкість і просторову незмінюваність об'єкта.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2017

 • Принцип роботи теплонасосної установки, її принципова схема. Проект модернізації системи теплопостачання житлового району міста. Кластерна технологія буріння свердловин для теплонасосної установки. Максимальне збереження екологічної складової проекту.

  статья, добавлен 13.08.2016

 • Принципова схема взаємовпливу централізованої системи теплопостачання та умов навколишнього середовища. Характеристика позитивного і негативного впливу зовнішніх погодно-кліматичних умов на будівлю. Розрахунок термічного опору зовнішнього огородження.

  статья, добавлен 30.09.2018

 • Визначення методичних підходів до оптимізації теплоенергетичного впливу погодно-кліматичних умов на тепловий режим будівлі з метою мінімізації затрат енергії. Побудова принципової схеми централізованої системи подачі теплової енергії до житлової будівлі.

  статья, добавлен 03.05.2019

 • Дослідження заходів, що підвищують ефективність роботи системи опалення зимових теплиць. Встановлено, що великі витрати теплоти на обігрів тепличних споруд зумовлені низьким термічним опором огороджуючих конструкцій і нераціональною дією систем опалення.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Визначення витрат теплоти через огороджуючі конструкції, побутових теплонадходженнь. Витрати теплоти на нагрівання інфільтруючого повітря. Конструювання системи опалення. Гідравлічний розрахунок системи водяного опалення. Проектування вентиляції.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2010

 • Розробка концептуальної моделі формування енергоефективності будівлі. Створення комплексу моделей як основи інтегрованої енергетичної моделі будівлі з врахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на енергоефективність огороджувальної оболонки.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Побудова аксонометричних схем водопостачання та водовідведення. Труби та їх монтаж в системах внутрішнього водопроводу. Вивчення гідрометричних характеристик водорозбірної арматури та водолічильників. Труби та фасонні частини внутрішньої каналізації.

  методичка, добавлен 16.07.2017

 • Огляд джерел опалення житлових приміщень. Результати експериментальних досліджень джерел опалення на прикладі житлової кімнати площею 16 м у цегляному будинку на середньому поверсі. Оптимальні джерела із точки зору мінімального споживання енергії.

  статья, добавлен 15.12.2017

 • Дослідження розвитку цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі архітектури батуринських урядових будівель XVIII ст. Особливості їх розташування та побудови. Розміри адміністративних споруд. Характеристика системи опалення та інтер'єру.

  статья, добавлен 18.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.