Ґенеза естетичної думки у західно–європейській культурі

Естетичні уявлення у культурі первісного суспільства. Формування міфологічного мислення на основі практичного відношення. Естетичні поняття і терміни. Духовні ідеали й основні принципи моральності. Потреба в систематизації і класифікації термінології.

Подобные документы

 • Виникнення естетичної думки в епоху рабовласницького суспільства. Розвиток культури Вавилону. Занепад естетичної думки античності і її римський період. Естетичні теорії епікуреїзма (Лукрецій, Горацій) і стоїків (Сенека). Неоплатонічна філософія.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Етика як одна з найдавніших філософських дисциплін. Основні концепції моралі у європейській культурі. Обґрунтування методів рішення проблем і конфліктів, що виключають застосування насильства над особистістю. Етична концепція моральності за І. Кантом.

  реферат, добавлен 23.11.2014

 • Своєрідність естетичної регуляції моральнісності та її історична динаміка. Особливості моральнісного пізнання у його зв’язку з художнім, конкретно-чуттєвим пізнанням. Естетичні форми моральнісних почуттів, їх формування в культурно-історичній практиці.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Поняття та структура естетичної культури, закономірності її еволюції. Предметна та особистісна форми цінності естетичної культури. Загальні суспільні естетичні настанови й цінності. Форми і принципи естетичного виховання, характеристика його методів.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Історія формування поняття естетичного смаку в європейській культурі. Проблема смаку в естетичній теорії як відображення явища індивідуалізації духовного досвіду особистості. Просвітницька функція літератури у формуванні розвинутих смаків суспільства.

  статья, добавлен 27.12.2016

 • Основні категорії естетики. Моделі розуміння прекрасного в естетиці. Піднесення, низьке, трагічне, комічне як категорії естетики. Мимесис – специфічне та різноманітне наслідування. Особливості художнього образу та символу. Канонічне художнє мислення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.