"Рок-опера": до питання становлення та розвитку жанру

Вивчення генези рок-опери як жанру, історичного аспекту даної видовищно-розважальної форми. Визначення жанрових ознак рок-опери, стилістично-художніх особливостей окремих культових рок-вистав та їх впливу на аудиторію на прикладі рок-опери "Біла ворона".

Подобные документы

 • Аналіз камерної опери "Партія в бридж" С. Барбера як варіанту опери малого жанру, виявлення в ній важливих тенденцій, якими визначався характер камерної опери ХХ ст. Психологізація оперної дії (психологізація комічного). Складність ідентифікації жанру.

  статья, добавлен 22.06.2012

 • Коло теоретичних питань, пов’язаних з проблемами історіографії дитячої опери у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Розкриття проблематики жанру дитячої опери. Визначення прогалин у дослідженні дитячих опер сучасних українських композиторів.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Історичне місце в оперній еволюції. Встановлення контекстних зв’язків, що визначають специфіку розвитку жанру, зокрема опери малої форми в австро-німецькій музиці першої третини ХХ століття. Визначення жанрової і стильової специфіки опери малої форми.

  автореферат, добавлен 19.07.2015

 • Здійснення аналізу фільму-опери в контексті інтертекстуальних зв’язків із літературним першоджерелом та його екранізацією. Виявлення специфіки функціонування структурних елементів опери в кінематографічному тексті. Розкриття системи лейтмотивів опери.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Виявлення тенденцій розвитку італійської опери в ХХ ст. Встановлення місця оперного жанру в творчості італійських композиторів, його ролі в загальному розвитку національної музичної культури даного періоду, характеристика стильових трансформацій жанру.

  автореферат, добавлен 14.10.2015

 • Проблеми прочитання опери та значимість завдань для виконавця. Дослідження основних засад утілення ідеї сюжету та реалізації її змісту на авансцені. Розкриття процесу підготовки виконання опери в співпраці диригента-постановника, хормейстера та режисера.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Шлях Ріхарда Вагнера до реформи опери. Рання творчість Ріхарда Вагнера. Історія створення опери та її зв’язок з життєвими обставинами композитора. Ідея, сюжет, зміст опери "Фея". Таємниця імені героїні та її походження. Хроніка створення і долі опери.

  статья, добавлен 17.06.2012

 • "Горації" Сальєрі — оригінальний музично-драматичний твір постглюківського етапу в процесі реформи опери. Розробка новаторської концепції жанру на основі продуктивного досвіду неаполітанської опери, сучасного драматичного театру на досягненнях К. Глюка.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Дослідження відмінностей китайської опери від її західних аналогів. Поєднання елементів музики, співу, діалогу, танцю, акробатики та вправ військового мистецтва в китайському музичному театрі. Історія становлення, структура та принципи Пекінської опери.

  презентация, добавлен 12.09.2018

 • Театрознавче з'ясування особливостей режисерського стилю головного режисера академічного театру опери та балету Ю. Чайки. Специфіка форми і змісту в сценічному тлумаченні партитур українських, російських, західноєвропейських опер, поведінки артистів хору.

  статья, добавлен 12.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.