Етика і сучасне управління

Етична чи аморальна практика ведення бізнесу - відображення системи цінностей, яка сформувалась у суспільстві. Три стадії морального розвитку менеджера. Взаємозалежність етики з відповідальністю. Концептуальні моделі та принципи сучасного менеджменту.

Подобные документы

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Предмет та специфіка етики, характеристика її структури. Сутність моралі і її функціонування в суспільстві. Проблема морального вибору, співвідношення моральної мети і засобів. Основні етапи історичного розвитку моралі. Реальність морального прогресу.

  реферат, добавлен 17.05.2016

 • Визначення сутності ділової етики, її розгляд як частини міжнародного бізнесу. Аналіз факту впливу етики на сучасну економічну діяльність. Дослідження головних етичних проблем у розвитку бізнесу в умовах глобалізації, пошук можливих шляхів їх вирішення.

  статья, добавлен 24.12.2017

 • Аналіз особливостей протестантської трудової етики і моральності в сучасну епоху. Характеристика протестантської етики праці, яка розглядається з чотирьох точок зору, а саме: консеквенціальної етики, етики принципу, етики особистості та етики цінностей.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнської моралі. Особливості ідеологіі та етики християнства, їх роль. Характеристика сутності та значення заповідей. Цінності української родини: традиції і сучасне становище.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Добро і зло як базові бінарні категорії етики, поняття морального вибору, ставлення людини до життя, любові та смерті. Формування системи цінностей і моральної відповідальності за свої дії. Підходи та методи дослідження сенсу життя з етичної точки зору.

  презентация, добавлен 26.04.2016

 • Менеджер і його місце в моральному житті особистості й колективу. Корпоративна етика в системі управління персоналом. Поняття, принципи і роль етикету в організації ділової взаємодії. Загальноприйняті норми підбору ділового гардеробу чоловіка і жінки.

  курс лекций, добавлен 02.12.2014

 • Фармацевтичні етика та біоетика як розділи професійної етики. Кодекс етики фармацевтичного працівника. Основні етичні проблеми фармацевтичного ринку в підсистемі створення і відтворення лікарських засобів, їх клінічних випробувань і наступної реєстрації.

  реферат, добавлен 28.05.2015

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика як філософська дисципліна, що вивчає не тільки стосунки між людьми, а й ставлення індивіда до світу. Дослідження цінностей життя і світу. Оцінювання ситуацій морального вибору, відповідність вчинків нормам моралі, вдосконалення буття соціуму.

  реферат, добавлен 16.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.