Еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин

Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Подобные документы

 • Вивчення історії виникнення і розкриття суті грошей як специфічного товару максимальної ліквідності і універсального еквіваленту вартості. Опис структури грошей і складу грошової системи. Визначення функцій і ролі грошей в економічній системі держави.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Формування засад і принципів грошово-кредитної політики України. Взаємозв’язок між фіскальною, бюджетною й грошово-кредитною політикою. Принципи управління грошово-кредитним ринком. Роль грошей у розвитку економіки та її еволюція в економіці України.

  реферат, добавлен 12.08.2010

 • Функції грошей в економічній теорії як міри вартості, засобу обігу та платежу, утворення скарбів, накопичень і заощаджень, світових грошей. Історія формування та розвитку грошової системи України. Інфляційні процеси, що знецінюють національну валюту.

  презентация, добавлен 25.04.2017

 • Розгляд ролі грошей у ринковій економіці як засобу забезпечення життєдіяльності суб'єктів держави. Огляд історії від бартерних відносин до виникнення зливків і перших монет. Віхи розвитку та еволюції грошових відносин в світовій та вітчизняній практиці.

  реферат, добавлен 28.01.2011

 • Економічна сутність та зміст грошей, передумови та основні етапи їх розвитку, значення в суспільстві. Особливість грошей як специфічного товару. Класична економічна теорія та п'ять функцій грошей згідно з нею. Форми грошей та їх еволюція, сучасний стан.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Функція грошей як засобу платежу. Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей (біметалізм та монометалізм). Вивчення монетаристських методів регулювання інфляції. Сучасна російська система забезпечення банкнотної емісії.

  реферат, добавлен 07.02.2014

 • Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки. Теорії грошей, їх сутність. Походження та функції грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Сутність і типи інфляції. Особливості інфляції в Україні. Типи грошових систем, їх характеристика.

  реферат, добавлен 25.06.2017

 • Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2009

 • Вивчення грошей та закономірностей їх функціонування. Розгляд сучасних форм оплати. Функції грошей у ринковій економіці. Електронні платіжні системи на ринку товарів та послуг. Обслуговування грошима погашення різноманітних боргових зобов’язань.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2015

 • Сутність та функції грошей, як загального еквіваленту та їх еволюція. Сучасні зміни у грошовому обігу. Інфляційні процеси, їх вплив на сталість національної валюти в Україні. Напрями підвищення сталості грошової одиниці в країнах з ринковою економікою.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.