Застосування населенням Слобідської України у лікувальній магії води і вогню у другій половині XIX-початку XX ст.

Обрядодійства, пов’язані з очищувальною функцією води. Ритуальні дії з водою в купальській обрядовості. Проведення обряду лікування жовтухи. Підкурювання хворого як один із найдавніших терапевтичних та апотропеїчних засобів Української Слобожанщини.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.