Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині

Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

Подобные документы

 • Дослідження проблем, пов’язаних із системою опалення поліського житла: формування опічка традиційної печі. Конструктивні особливості, техніка й технологія спорудження опіччя. Основні будівельні матеріали, вибір оптимальних розмірів окремих елементів.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Поселення та житло древніх українців, обґрунтування їх осілої культури. Український народний одяг як самобутнє явище, що розвивалося і вдосконалювалося протягом століть, вбираючи в себе досягнення інших культур, його специфіка. Побут і звичаї народу.

  реферат, добавлен 21.09.2011

 • Лексико-семантичний, словотвірний та ареалогічний аналіз весільних назв у діалектних словниках південно-західного наріччя (на матеріалі діалектних словників). Аналіз назв матеріальних елементів весільного обряду, учасників весілля і весільних обрядодій.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Дослідження етапів становлення містознавчих досліджень. Розвиток етнології міста в українських гуманітарних студіях. Розкриття особливостей функціонування урбаністики у 1920-30 рр. Специфіка вивчення культури у радянський період. Сучасний стан розвитку.

  статья, добавлен 19.03.2016

 • Значення та тематика дівочих ворожінь у календарній обрядовості різних етнографічних груп України, дослідження зародження магічних дійств. Специфіка їх послідовності та умов проведення ритуалів. Роль води, рослин та вогню в обрядових ворожіннях.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Розгляд символіки гостинності у сфері святково-обрядової культури, яка сприяє інтеграції соціуму і встановленню довіри між його членами, виражає взаємність почуттів. Аналіз функціонування традиції гостинності відповідно до вимог загальнолюдської моралі.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Розгляд великодніх обрядів Закарпаття, зафіксованих Ф. Потушняком у 1944 році й опублікованих в газеті "Недьля". Семантика великодніх вогнів, паски, писанки в уявленні українців. Дослідження маловідомих обрядів, що виконувались у великодню ніч.

  статья, добавлен 30.10.2018

 • Особливості використання окремих складових традиційного народного вбрання Закарпаття в календарно-побутовій обрядовості. Аналіз окремих обрядових магічних дій, в яких використовувався одяг. Символічне значення застосування того чи іншого елементу вбрання.

  статья, добавлен 03.05.2018

 • Народно-правові уявлення українського селянства ХІХ –ХХ ст, типи та види спорідненості, роль позародинних зв’язків. Першопочатки вживання терміну "свояцтво" в процесі розгортання українського весільного обряду, розподіл сімейної власності за звичаєм.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Вивчення проявів духовної культури українців у звичаях та обрядах. Дослідження святково-обрядової культури народу. Розгляд відображення громадського устрою, сімейно-побутових стосунків, особливостей світогляду українців в календарній обрядовості.

  творческая работа, добавлен 31.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.