Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині

Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

Подобные документы

 • Дослідження етнокультурної спадщини народу, її раціонально-практичної та морально-духовної складових. Специфіка різдвяного циклу галичан. Дідух як символ не одинокого предка народу, а батька первісної родини. Зміст та форма колядки Східної Галичини.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Фольклорна проза із зібрання П.Чубинського: історичні здобутки і сучасні проблеми дослідження. Народознавча спадщина М. Гайдая. П. Куліш як дослідник народної культури України. Розвиток української фольклористики в контексті національного відродження.

  материалы конференции, добавлен 19.04.2018

 • Студіювання середовища старовірів Чуднівського краю. Стан села Російські Пилипи сьогодні. Характеристика релігійної общини. Огляд документів з їх історії в контексті загальної історії нашої держави, в рамках історичного дослідження Житомирського регіону.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Знайомство з технологіями виготовлення, формами і орнаментаціями глиняних виробів. Загальна характеристика головних причин трансформацій орнаментації народної кераміки Лівобережної України. Декор глиняного посуду як одна з важливіших ознак культури.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз унікальних природних пам’яток України, характеристика та особливості печери "Оптимістична". Опис, специфіка природи Дністровського каньйону. Історія виникнення та місцезнаходження озера Синевир, сутність та форма Товтрового кряжу, її лісовий масив.

  разработка урока, добавлен 26.03.2016

 • Дослідження методом когнітивного моделювання стереотипу українця у британській лінгвокультурі на матеріалі публіцистичного дискурсу. Аналіз засобів і механізмів вербалізації стереотипу українця. Комплексний підхід до моделювання етностереотипів.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Опис традиційних центральноукраїнських величальних пісень, виконуваних на Великдень - так званих "христувань". Сучасні записи їх мелодій з Кіровоградщини. Побутування, зміст й музично-поетичні форми даного жанрового різновиду, його типологічні ознаки.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Дослідження краєзнавчої діяльності П. Чубинського в контексті тогочасної деполонізаційної політики Російської імперії. Підходи до наукового вивчення обширів українського національного простору. Аналіз результатів і значення експедицій Чубинського.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Особливості функціонування фестивалю ""Лемківська ватра", який упродовж 35 років проводиться в с. Ждиня (Малопольське воєводство, Польща), в контексті історичних і культурних реалій. Його атрибутика та значення для збереження культури субетносу.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Розгляд протилежних моделей харчування, притаманних давній європейській культурі: хлібної і м’ясної. Дослідження в писемних і археологічних джерелах місця культури харчування України у європейському контексті. Напрями господарства українського населення.

  статья, добавлен 05.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.