Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині

Характеристика кількісного фонду щедрівок Волині. Специфіка обряду щедрування, його ґенеза, динаміка трансформацій у процесі побутування. Жанрові характеристики щедрівок, їх художня специфіка. Дослідження жанру щедрівки в загальноукраїнському контексті.

Подобные документы

 • Розгляд протилежних моделей харчування, притаманних давній європейській культурі: хлібної і м’ясної. Дослідження в писемних і археологічних джерелах місця культури харчування України у європейському контексті. Напрями господарства українського населення.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Аналіз відображення в орнаментації писанок та глиняних мисок і тарілок трансформаційних процесів, що відбувалися впродовж XIX ст. в окремому сегменті народної культури мешканців Полтавської губернії. Специфіка використовуваних орнаментальних елементів.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Зимові, весняні, літні та осінні свята, обряди і звичаї в селах і містах України. Андріївські та катеринівські вечорниці. Роль колядування і щедрування. "Вертеп" – пересувний ляльковий театр. Християнські свята: Введення, Різдво, Новий рік та Хрещення.

  реферат, добавлен 19.03.2013

 • Розповсюдження кобзи і бандури серед різних верств українського суспільства першої половини XVIII сторіччя. Історія виникнення та розвитку Глухівської школи співів та інструментальної музики. Характеристика та специфіка виготовлення музичних інструментів.

  статья, добавлен 13.10.2018

 • Особливості весільного обряду с. Мала Мочулка. Традиція взаємного запрошення молодих. Випікання короваю в домашніх умовах, вірування та заборони, пов’язані з цим. Обрядове деревце-гільце та комплекс обрядодій під час його виготовлення і прикрашання.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження специфіки напрямів розвитку господарства населення степової України в період переходу від пізньої бронзи до раннього залізного віку. Зміни в релігійно-ідеологічних уявленнях жителів Степового Побужжя в контексті етнографічних паралелей.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Основні методологічні принципи дослідження лікувальної обрядової практики. Джерела побудови медичних знань в традиційних культурах українців, росіян та болгар Південно-Західної України. Регіональна самобутність та етнічна виразність народних традицій.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Особливе місце української народної вишивки в системі матеріальної культури. Домінантні мотиви в орнаменті подільської вишивки та регіональна специфіка окремих стилів орнаменту. Загальний аналіз генезів та еволюції традиції української народної вишивки.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

 • Дослідження функціонування магічних предметів у текстах українських замовлянь. Аналіз символіки, якою наділені артефакти. Визначення найуживаніших атрибутів обряду та вивчення особливостей використання предметів-оберегів у паралелістичних замовляннях.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Житомирщина як історико-етнографічний регіон, який становить значний науковий інтерес для дослідників традиційної матеріальної та духовної культури. Визначення значення Житомирщини для вивчення та пізнання етнокультурної спадщини в усіх її аспектах.

  статья, добавлен 06.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.