Пояснювальні заходи загальнонаукового дослідження

Поняття методології, її сутність та тлумачення, особливості та функції. Проблема співвідношення мети та методу. Загальнонаукове дослідження в системі наукознавства. Характеристика наукового пояснення та пояснювальні методи загальнонаукових досліджень.

Подобные документы

 • Характеристика основних напрямів діяльності сектору наукознавства. Історія формування науково-організаційних засад інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки та її управління в Україні. Основи функціонування галузевих наукових шкіл і центрів.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Сутність і принципи китайського гороскопу, історія його розробки та еволюція, сучасний розвиток і популярність. Поняття високосного місяця, його значення та функції. Структура китайського гороскопу, його міфологічний підтекст і елементи, характеристика.

  реферат, добавлен 10.02.2009

 • Дослідження суті документів. Співвідношення видової і типологічної їх класифікації. Способи та види документування інформації: бібліотечно-бібліографічний, змістовий, універсально-десятковий. Матеріальні носії інформації. Структура індексації документів.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2010

 • Поняття та особливості реалізації хімічної завивки. Різновиди розчину та їх відмінні ознаки, умови використання, головні матеріали та інструменти. Послідовність виконання хімічної завивки: вибір препарату, методи нанесення. Санітарно-технічні вимоги.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2011

 • Аналіз засобів вираження похибок поліноміальної апроксимації по методу найменших квадратів у вигляді асимптотичних оцінок, що використовуються в балістичних гравіметрах. Метод корекції динамічної похибки заснований на принципі інваріантності до збурення.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Сутність та поняття стилю та зачіски, характеристика напрямів моди у зачісках. Обґрунтування вибору стилю зачіски в залежності від історичної епохи, моделювання зачіски. Організація праці у перукарні та підготовка необхідних приладів (фени, гребінці).

  дипломная работа, добавлен 18.01.2010

 • Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива. Організація мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень. Встановлення об'єктивних показників ефективності наукових досліджень, розробки методів оцінки наукової діяльності.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

  статья, добавлен 30.10.2010

 • Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Особливості наукових напрямів: класичний, некласичний і постнекласичний (постіндустріальне суспільство). Понятійний апарат та класифікація сучасних наук. Визначення понять наукової ідеї та гіпотези.

  реферат, добавлен 16.10.2012

 • Поняття сучасної соціології, її в особливості. Історичний розвиток, формування сучасної науки. Конт – засновник соціології. Суспільство як предмет вивчення соціології. Основи економічної соціології. Соціальні технологій, їх роль в соціальних процесах.

  шпаргалка, добавлен 24.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.