Естетика доби Відродження. Естетичні ідеї І. Канта

Загальна характеристика періоду Відродження. Специфіка естетики цієї епохи, її розподіл з теорією мистецтва. Терміни "естетичне" та "чуттєве" у філософії Канта, його відношення до проблеми прекрасного. Естетика Канта з точки зору побудови системи.

Подобные документы

 • Етичні ідеї та погляди Аристотеля. Особливості естетики І. Канта, його праці "Спостереження над почуттям прекрасного і піднесеного", "Критика чистого розуму". Теорія естетичного як теорія особливого типу духовного досвіду. Положення теорії мистецтва.

  реферат, добавлен 20.11.2014

 • Аналіз та визначення місця й значення ключових ідей естетики І. Канта – продуктивної уяви, здатності судження, а також принципу доцільності – у філософській системі німецького мислителя та у сучасній теоретичній думці, естетиці, психології та філософії.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

  реферат, добавлен 09.11.2013

 • Перший систематичний підручник філософської дисципліни естетики. Упередження як проблема належного сприйняття естетики Баумґартена. Наука про чуттєве пізнання. Переосмислення раціоналістичної філософії К. Вольфа, пов’язаної із філософією Ґ.В. Ляйбніца.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Естетичні уявлення в первісному суспільстві. Античні ідеї естетичного. Особливості естетики в епоху Середньовіччя та Відродження (ренесансу). Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (під час бароко та класицизму). Естетика Просвітництва та її особливість.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Концептуальні ідеї естетики Е. Канта. "Дистанційні" підходи до сприйняття людиною естетичності ландшафту. Філософські погляди Д. Дьюї. Еколого-еволюційний базис сприйняття дійсності. Характеристика імітаційних, емоційних й формалістських теорій.

  реферат, добавлен 02.12.2013

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Основні принципи та специфіка етичного знання, проблема моральної свободи. Етика обов’язку, чистота морального мотиву згідно з Кантом, його поєднання з правом. Вчення про автономію моралі. Свобода як "нерв філософії Канта", її зв’язок з ідеєю прогресу.

  реферат, добавлен 14.12.2016

 • Особливості розвитку естетики у перші десятиліття XIX - на початку XX ст. в межах риторики і поетики, літературознавства і фольклористики. Аналіз етичної концепції М. Хвильового та її порівняння з поглядами попередників - діячів українського Відродження.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.