Салтівська культура

Кераміка салтівської культури. Характерні риси верхньодонської, приазовської та кримської культур. Поховання ранньосередньовічних кочовиків і скарби. Головні етани розвитку мистецтва кочовиків IV-VII століття. Особливі групи пам'яток Подніпров'я.

Подобные документы

 • Характеристика трипільської культури, її походження, історія відкриття та періодизація. Господарство трипільців: землеробство, скотарство, полювання, збиральництво. Прядіння та ткацтво. Характерні риси кераміки. Духовна культура та релігійні уявлення.

  реферат, добавлен 06.12.2011

 • Аналіз сучасного образотворчого мистецтва у ланці перетину культур та сучасного образотворчого мистецтва різних країн світу. Аналіз мистецтвознавчої практики, у процесі якої вивчаються головні чинники розвитку сучасної вітчизняної та світової культури.

  статья, добавлен 01.03.2017

 • Поділ культур шнурової кераміки на три великі етнотериторіальні групи. Схема культур шнурової кераміки у Східній та Середній Європі. Кераміка - найбільш представлений матеріал, та її поділ на кухонний і столовий посуд. Київський скарб мідних прикрас.

  статья, добавлен 21.09.2017

 • Культура найдавніших земних цивілізацій. Антична культура: Стародавня Греція та Римська культура. Характерні риси культури Середньовічної Європи. Культура епохи Відродження, Нового часу, доби Просвітництва. Історичні етапи розвитку української культури.

  курс лекций, добавлен 26.09.2017

 • Поняття культури як суспільного та духовного феномену, її структура та функції. Основні елементи, необхідні для оформлення національної культури. Природні і політичні фактори в становленні і розвитку культури українців, її специфіка та характерні риси.

  шпаргалка, добавлен 11.10.2014

 • Особливості української культури в добу національно-культурного Відродження України. Характерні риси міфології та релігійних вірувань стародавніх слов’ян. Першовитоки культури Київської Русі та козацької доби. Духовні пошуки слов’ян XIX століття.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2013

 • Барокко як один із важливих етапів у розвитку європейської культури. Жанрові особливості Барокко, характерні риси, причини його зародження в Україні; своєрідність світосприйняття митців українського "козацького" Барокко, архітектура, література, музика.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2014

 • Характерні риси культури народів Стародавнього Сходу та античного світу. Особливості розвитку освіти, архітектури та образотворчого мистецтва в епоху Середньовіччя, Відродження та в період Реформації. Сутність неокласицизму, романтизму та імпресіонізму.

  учебное пособие, добавлен 27.04.2012

 • Розгляд мистецтвознавчої практики, у процесі якої вивчаються головні чинники розвитку сучасної вітчизняної та світової культури. Вплив і взаємодія культур різних народів між собою. Дослідження Венеційської бієнале у контексті сучасного мистецтва світу.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Виділення основних періодів дослідження пам’яток групи. Характеристики археологічних пам’яток, динаміки заселення регіону та окреслення географічних кордонів групи. Характеристики матеріальної культури та виділення основних періодів у її розвитку.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.