Ґенеза зовнішньополітичної доктрини німецького націонал-соціалізму

Трактування німецької політичної культури початку ХХ ст. Методологія дослідження фашизму і націонал-соціалізму. Визначення специфіки методів зовнішньополітичної діяльності А. Гітлера. Расова теорія, принципи та структурні елементи доктрини "Mein Kampf".

Подобные документы

 • Аналіз співвідношення політичного міфу і ідеології на прикладі ідеології націонал-соціалізму. Розгляд суттєвих ознак ідеологічного новаторства націонал-соціалістичної ідеології. Співвідношення політичних міфів і ідеології в умовах орієнтаційної кризи.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Інтерпретація фашизму як політичного режиму. Ідейні принципи фашистської ідеології і основні причини її появи. Економічна, расова та геополітична доктрини фашизму. Внутрішні і зовнішні передумови виникнення та поширення його в Італії. Диктатура Муссоліні.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2015

 • Комунізм і соціал-демократизм як різновиди соціалізму - основні ідейно-політичні доктрини, що відображають інтереси робітників і осіб найманої праці. Виникнення соціалізму й комунізму як течії. Розвиток головної комуністичної ідеї соціальної рівності.

  реферат, добавлен 17.04.2011

 • Дослідження ролі В. Липинського в становленні теоретичних основ сучасного українського націонал-консерватизму, у розвитку самостійницької ідеології в українському політикумі початку XX ст. Аналіз діяльності Української демократично-хліборобської партії.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Наукові та політичні передумови виникнення теорії утопічного соціалізму. Характеристика соціальної рівності як суспільного устрою, при якому всі члени суспільства володіють однаковим статусом у певній галузі. Утопічні ідеї Т. Мора та Т. Кампанелли.

  реферат, добавлен 27.02.2016

 • Витоки ідей українського націонал-комунізму і причини їх подальшого розвитку. Аксіологічні орієнтації українських націонал-комуністів в сучасній політичній науці. Особливості ідейної еволюції українського націонал-комунізму на різних етапах його розвитку.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Аналіз геополітичного призначення, національних інтересів та головних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності України. Періодизація здійснення зовнішньополітичної стратегії країни. Пріоритетність європейського та євроатлантичного курсу України.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Дослідження та характеристика доктрини лібералізму та етапів її розвитку. Визначення сутності анархізму – ідейно-політичної течії, яка має на меті знищення держави й заміну будь-яких форм примусової влади вільною і добровільною асоціацією громадян.

  реферат, добавлен 13.09.2017

 • Дослідження змісту і ґенези концепції тоталітаризму в умовах військового протиборства комунізму та націонал-соціалізму. Аналіз політичних заходів гітлерівської державної влади й окупаційних сил на території Криму. Форми і методи партизанських дій.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Розвиток середньовічної політичної думки. Концепція гуманізму та політична думка епохи Відродження, її найвидніші представники. Ідеї утопічного соціалізму початку XIX століття. Теорія поділу влади. Марксистські погляди на політику та державний устрій.

  реферат, добавлен 14.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.