До питання про історичний символізм у зовнішності запорозьких козаків

Вивчення історії запорозького козацтва. Диференціація, пов'язана з особливостями військової культури запорозького суспільства. З'ясування питання символіки, яку несе манера зачіски, бриття обличчя козаків. Визначення давності військової культури пращурів.

Подобные документы

 • Дослідження військової історії княжої та козацької діб, удосконалення військово-історичних студій. Огляд рівня військової справи в Київській Русі та Галицько-Волинській державі. Аналіз бойових можливостей запорозьких козаків, дружин українських князів.

  автореферат, добавлен 02.03.2012

 • Комплексне дослідження джерел з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття. Закономірності розвитку історико-джерелознавчих студій. Місце Війська Запорозького в системі адміністрування. Специфіка історії козацтва в архівосховищах України.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Стан вивчення соціально-економічного становища запорозького козацтва часів Нової Січі в історичній літературі. Історіографічний аналіз висвітлення військового мистецтва запорозьких козаків періоду Нової Січі в історичній науці; напрями майбутніх пошуків.

  автореферат, добавлен 17.07.2015

 • Особливості повсякденної взаємодії населення Війська Запорозького Низового з російськими військовими. Виокремлення проявів обов'язкової і неформальної взаємодії. Визначення особливостей моделей сприйняття стереотипів відносин козаків і військових росіян.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження особливостей військової служби кубанських козаків, які мали проблеми зі здоров’ям. Залучення козаків-резервістів під час Першої світової війни на допоміжну військову службу. Звільнення від несення тривалої військової служби та отримання пільг.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Погляд на життя і побут донських козаків, з точки зору сучасних досліджень козацтва. Місце і вплив релігії на формування специфічної культури донських козаків. Релігія як елемент традиційної культури, як форма самосвідомості і національної ідентичності.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Проблематика військової символіки у контексті історичного розвитку державної символіки. Архівні документи, музейні збірки та артефакти, історичні та сучасні публікації й монографії, їх роль у процесі становлення та розвитку військової символіки України.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Тлумачення термінологічного значення слова "козак". Виникнення та розвиток Запорозького козацтва як військово-політичної організації. Напади запорозьких козаків на чорноморські прибережні землі Османської держави. Основні причини та наслідки походів.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Військова служба запорозького козацтва як важлива складова воєнної історії України. Специфіка бойової діяльності запорозького війська, визначення відповідності його бойового досвіду та воєнного мистецтва воєнній теорії і практиці сусідніх народів.

  реферат, добавлен 16.05.2016

 • Розгляд культурологічних, світоглядних та релігійних основ символіки у контексті історичних трансформацій суспільства. Неперервність народних традицій у виборі символів України та її війська. Етапи процесу опрацювання державної та військової символіки.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.