Н. Макіавеллі – італійський державний діяч, теоретик політики

"Макіавеллізм" - політика, що зневажає норми моралі. Аналіз трактату "Государ" Н. Макіавеллі, присвяченого проблемі політичної влади. Аспекти керування державою за Макіавеллі. Вплив робіт філософа на розвиток європейської політичної філософії Нового часу.

Подобные документы

 • Біографічний опис життя Макіавеллі. Політико-філософські погляди Макіавеллі на державу та суспільство. Аналіз монархічного режиму та республіканської форми правління. Взаємозв’язок політики, моралі та релігії у політичній доктрині Н. Макіавеллі.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2014

 • Поєднання політики та моралі у творі "Державець". Розгляд держави та влади як двох основних поняття, які визначають обов'язки і повноваження правителя. Визначення ролі церкви в історії Італії на думку Макіавеллі. Співвідношення політики і моралі.

  реферат, добавлен 18.09.2014

 • Закладання основ політичної науки. Макіавеллі як один із ранніх ідеологів буржуазії, мислитель, письменник, філософ та засновник науки про політику. Заміна схоластики на раціоналізм та реалізм. Формулювання суперечливого принципу: мета виправдовує засоби.

  контрольная работа, добавлен 20.04.2016

 • Дослідження впливу античної соціально-політичної думки на політичні учення Середньовіччя та епохи Відродження. Аналіз діяльності політичного письменника Н. Макіавеллі. Вивчення творів "Монарх", "Роздуми на першу декаду Тіта Лівія", "Історія Флоренції".

  реферат, добавлен 22.12.2011

 • Ознайомлення з історичною спадщиною Нікколо Макіавеллі та його місцем в світській політичній науці. Дослідження та характеристика особливостей політичного розвитку епохи Відродження. Визначення основних принципів політичного навчання Макіавеллі.

  реферат, добавлен 09.01.2017

 • Політичні погляди Платона і Аристотеля як вершини давньогрецької філософської і політичної думки, етапи їх формування та головний зміст. Політичний прагматизм Ніколо Макіавеллі, його історична роль. Значення ідеї Ш. Монтеск'є про розподіл влади.

  реферат, добавлен 14.09.2017

 • Аналіз державно-правових концепцій у XVI ст. Розробка концепції італійським політичним мислителем Ніколо Макіавеллі, дослідження ним процесу утворення монархії. Аналіз концепції людини в творах "Князь" і "Роздуми", диктатура суспільного договору.

  реферат, добавлен 11.04.2015

 • Особливості розгляду в політичній думці Стародавнього Сходу держави як самодостатньої цінності надприродного походження. Відношення до фараону чи володаря як до представника Бога на земля. Політичні погляди Макіавеллі. Головні вчення епохи Реформації.

  статья, добавлен 10.08.2017

 • Аналіз гуманістичного, неоплатонічного та натуралістичного етапів розвитку політичної думки епохи Відродження та Реформації. Провідні політичні ідеї М. Лютера. Політична доктрина Н. Макіавеллі. Внесок Жана Бодена у розвиток політико-теоретичного знання.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Проблеми теорії політики в епоху Відродження. Ідеї Н. Макіавеллі та макіавеллізм. Політичні погляди Ж. Бодена, Т. Мора і Т. Кампанелла, етапи та напрямки їх розвитку. Політичні ідеї епохи Реформації, їх головні представники та значення в історії.

  контрольная работа, добавлен 01.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.