Access. Реляційні таблиці, запити, форми. Оформлення звітів

Основні проблеми, що виникають при проектуванні баз даних. Сутність і структури ієрархічної, реляційної і сіткової моделі даних. Структура зв'язків між таблицями і особливості їх оформлення. Пошагова інструкція і принципи формування звітів в Access.

Подобные документы

 • Основні аспекти практичного використання засобів програмного продукту Microsoft Access як реляційної системи управління базами даних. Робота з базами даних в системі. Особливості створення таблиць та запитів, форм та звітів за допомогою функцій Ms Access.

  методичка, добавлен 28.07.2017

 • Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД). Етапи роботи з БД: створення структури, введення даних, редагування, пошук інформації, оформлення звітів. Компоненти БД "Програмне забезпечення" (таблиці, форми, звіти, запити, макроси).

  курсовая работа, добавлен 16.12.2011

 • База даних, сукупність структурованих та взаємоповязаних даних та методів, що забезпечують вибірку і відображення даних. Кінцевий етап створення бази даних, майстер створення звітів, Microsoft Access. Зв’язки між таблицями, схема даних, створення запиту.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Розробка бази даних для туристичної фірми у середовищі MS Access. Концептуальна модель в термінах реляційної моделі. Повний перелік можливих запитів до бази даних. Формування її структури. Зв'язки між таблицями. Форми для введення в таблицю даних.

  контрольная работа, добавлен 26.11.2012

 • Сукупність даних, яким властива структурованість, взаємопов'язаність та незалежність від прикладних програм. Сучасні системи управління базами даних. Початок роботи та типи даних в Access, конструювання таблиць і форм. Введення даних і створення звітів.

  курс лекций, добавлен 07.07.2016

 • Поняття та етапи управління базами даних. Характеристика об’єктів системи управління базами даних Access: таблиця, запити, форми, звіти, макроси, модулі. Структура таблиць, типи, призначення і властивості полів. Робота з майстром створення бази.

  контрольная работа, добавлен 12.01.2010

 • Загальна характеристика міжкафедральної лабораторії електронно-обчислювальних машин економічного факультету. Поняття бази даних Microsoft Access. Створення таблиці та задання первинних ключів. Встановлення зв’язків між таблицями, створення запитів.

  отчет по практике, добавлен 23.07.2014

 • Програма Access 2003, робота з базами даних. Системи управління базами даних. Зміни та доповнення в структурі таблиці бази даних у середовищі СУБД Access. Зміни в структурі таблиці з використанням обладнання. Правила збереження структури таблиці.

  лабораторная работа, добавлен 13.02.2009

 • Можливості програми Access. Способи створення таблиць. Елементи головного вікна Microsoft Access: заголовок, рядок меню, панелі інструментів та стану, вікно бази даних. Типи даних, що можуть бути задані в Access. Створення структури таблиці в Access.

  лабораторная работа, добавлен 13.02.2009

 • Розробка структури та вигляд бази данних Microsoft Access. Джерела даних для таблиці та її структура: поля (тип та формат, індексне та ключове поле) і записи. Приклад та опис засобів MS Access для створення таблиці, використання режиму конструктора.

  практическая работа, добавлен 14.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.