Націєтворчі ідеї в публіцистиці Івана Франка: роль інтелігенції

Узагальнення ідей націєтворення, сформульованих в публіцистичних творах Івана Франка, у контексті суспільно-політичної ситуації в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. Причини нереалізованості цих ідей та їх актуальність для сучасної української спільноти.

Подобные документы

 • Співпраця Івана Франка з активними діячами краю у 1880-1890-х рр. Участь у таємному гуртку Коломийської гімназії, вічевому русі Русько-української радикальної партії. Національно-демократичні ідеї в організації українського політичного життя Галичини.

  статья, добавлен 16.07.2018

 • Релігійно-філософські ідеї Івана Франка щодо релігії і церкви як головної складової ментальності української нації, відображені в його творах "Смерть Каїна" та "Мойсей". Фальсифікація радянських дослідників питання щодо атеїстичних поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Ознайомлення з політичними поглядами Івана Франка в контексті соціального пізнання, що знайшли своє відображення у критичній спадщині письменника. Аналіз ролі художнього твору у відображенні суспільно-політичних фактів дійсності в інтерпретації Франка.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Аналізу внеску Івана Франка у дослідження української публіцистики кінця ХVІ — початку ХVП ст., характеристика дослідницької парадигми інтерпретації вченим полемічного письменства. Значення наукових студій Іпатія Потія для української медієвістики.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Особливість вивчення релігійних мотивів у спадщині Івана Франка. Характер загальноісторичних та світоглядних орієнтирів українського письменника. Місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Аналіз новаторського спрямування філософського змісту "Мойсея".

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Короткий нарис життя Івана Франка як однієї з найбільш видатних фігур української, вітчизняної і світової літератури кінця XІ – початку XX в. Ідеї, прагнення і почуття цілого покоління українського народу, особливості їх відбиття в творах автора.

  реферат, добавлен 19.01.2013

 • Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

  реферат, добавлен 04.09.2010

 • Публіцистика як породження та продукт політичної діяльності. Оригінальна точка зору на питання людського прогресу та гуманізму щодо обстоювання прав одиниць на свою суверенність - одна зі специфічних особливостей публіцистичних творів Івана Франка.

  статья, добавлен 10.11.2015

 • Внесок українського письменника Івана Франка у розвиток української літературної мови. Вибір засобів висловлювання та тонке відчуття мови. Польські вирази і слова в творах письменника. Необхідність вироблення єдиної української літературної мови.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Центральні твори Івана Франка 1900-х років з погляду їх проблематики і поетики. Творчий доробок письменника початку ХХ століття як синтез етико-антропологічних та історіософських проблем. Інтеграція реалістичної та модерністичної поетики у творах.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.