"Facebook-роман" О. Шинкаренка "Кагарлик": наративна специфіка

Розміщення фрагментів роману на сторінці соціальної мережі Facebook,що актуалізує в українській літературі жанр "Facebook-роману", що прикметний своєрідним цифровим наративом, зверненням до взаємозв’язків вербального та візуального, музичного рядів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.