Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Характеристика поняття інтерпретації та встановлення способів її експлікації. Аналіз особливостей процесу інтерпретації в умовах життєвого світу людини доби техногенної цивілізації. Дослідження зв’язку інтерпретації із властивостями людської свідомості.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Виявлення проблем цінностей в філософії об’єктивізму Айн Ренд в контексті моральних філософських підходів. Дослідження роботи американської письменниці "Доброчесність егоїзму". Особливість відстоювання філософом людського життя як кінцевої значущості.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • З’ясування змісту, структури та еволюції духовних цінностей, їх зв’язку з актуалізацією людської сутності. Аналіз специфіки функціонування релігійних цінностей в контексті динаміки світоглядних орієнтацій, особливо в умовах "граничних ситуацій" в соціумі.

  автореферат, добавлен 28.12.2015

 • Дослідження аспектів та форм глибинного зв’язку утопії та утопічної свідомості із механізмами діяльності свідомості. Характеристика особливостей появи соціальної утопії як певної форми виявлення внутрішніх особливостей та запитів людської свідомості.

  статья, добавлен 30.06.2012

 • Дослідження зовнішніх і внутрішніх механізмів соціальної регуляції людини. Характеристика регулятивного потенціалу цінностей. Особливість вивчення конфуціанського образа "благородного мужа". Визначення специфіки нормативного та морального взірця.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Соціокультурний аналіз уявлень щодо повсякденного способу життя в працях утопістів Т. Кампанелли, Т. Мора, Ф. Бекона, Р. Оуена та Ш. Фур'є. Визначення відповідності поглядів мислителів на форми організації побуту й дозвілля ознакам тоталітаризму.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Підсумовування життя з розрахунку не пережитих радощів, а з тих страждань, яких вдалось уникнути. Визначення насолоди як негативного атрибуту життя, а страждань - позитивного. Усвідомлення найкращим безжурного, спокійного і стерпного існування.

  эссе, добавлен 14.10.2014

 • Людина як унікальне творіння природи, суспільства і самої себе. Поняття індивіда як окремого представника людського роду. Імпульси розвитку особи та її індивідуальності. Сім'я як важливий фактор соціалізації людини. Свобода і відповідальність особи.

  контрольная работа, добавлен 07.05.2011

 • Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Сутність поглядів українського філософа та поета-байкаря Г.С. Сковороди на фундаментальні принципи людського буття. Дослідження етапів формування світогляду Сковороди. Порівняльний аналіз філософської спадщини Сковороди із сучасним розуміння щастя.

  реферат, добавлен 16.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.