Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Соціально-культурна спадкоємність та історично-духовне успадкування як спосіб розвитку сутнісних сил людини та розвитку нового типу особи. Залучення людини до людства, входження історії в особу і особи в історію через суспільно-духовне успадкування.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Предфілософський шлях Григорія Сковороди. Фактори, які вплинули на формування світогляду великого українця. Пізнання самого себе як основний крок до щастя. Концепція "сродної" праці. Фундаментальні цінності та стиль філософського мислення Сковороди.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Визначення правового простору особи. Науковий аналіз проблем просторового буття людини. Філософське дослідження впливу домагань, волі, свободи особи та інших чинників на формування її правового простору. Особливості прийняття вольового рішення індивідом.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Визначення культурно-історичної пам’яті як практики відтворення всезагальної, родової сутності людини та її викривлених форм, що обумовлюють "приватизацію" історичної спадщини. Діалектика суспільного та індивідуального у феномені історичної пам’яті.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Висвітлення проблем людської особистості в умовах зростаючих процесів відчуження, які ведуть до антропологічної кризи. Характеристика особливостей тілесності. Дослідження питання про співвідношення біологічного, соціального та технічного і штучного.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Основні ознаки "сродної праці" як однієї з ключових філософських концепцій Г. Сковороди, її вплив на формування особистості. Теологічні, соціологічні, містичні, релігійні ідеї концепції. Аналіз поняття щастя, пізнання внутрішньої сутності і духовності.

  статья, добавлен 20.04.2016

 • Характеристика поняття інтерпретації та встановлення способів її експлікації. Аналіз особливостей процесу інтерпретації в умовах життєвого світу людини доби техногенної цивілізації. Дослідження зв’язку інтерпретації із властивостями людської свідомості.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Виявлення проблем цінностей в філософії об’єктивізму Айн Ренд в контексті моральних філософських підходів. Дослідження роботи американської письменниці "Доброчесність егоїзму". Особливість відстоювання філософом людського життя як кінцевої значущості.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • З’ясування змісту, структури та еволюції духовних цінностей, їх зв’язку з актуалізацією людської сутності. Аналіз специфіки функціонування релігійних цінностей в контексті динаміки світоглядних орієнтацій, особливо в умовах "граничних ситуацій" в соціумі.

  автореферат, добавлен 28.12.2015

 • Дослідження аспектів та форм глибинного зв’язку утопії та утопічної свідомості із механізмами діяльності свідомості. Характеристика особливостей появи соціальної утопії як певної форми виявлення внутрішніх особливостей та запитів людської свідомості.

  статья, добавлен 30.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.