Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Характеристика вчення про людину, про самопізнання як єдиний шлях до Бога і до щастя. Аналіз вчення Г.С. Сковороди про три світи, які складають все існуюче. "Філософія серця" як осередок духовного життя людини та головний інструмент самопізнання.

  презентация, добавлен 17.12.2015

 • Дослідження феноменів ідентичності та самоідентичності як ключової ланки на шляху до осмислення природи людини і її перманентного буття, а також пошуку змісту її буття. Поняття та атрибути культури особи. Визначення особистості та індивідуальності людини.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Віртуальна свобода як один із феноменів людської діяльності, який безпосередньо впливає на формування світогляду та становлення ціннісних орієнтацій. Позитивні і негативні наслідки для особистості людини. Зміна свідомості. Девальвація цінності інформації.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Аналіз сучасного соціокультурного середовища. Дослідження феномену людської ідентичності. Характеристика інтравертних та екстравертних процесів самоідентифікації. Вивчення концепції Д. Міда та теорії ролей. Природа дворівневої композиції сутнісних сил.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Аналіз розуму в персоналістичному вченні Ч.С. Бартніка як структури особи, що обумовлює процес пізнання, який бере початок в особі, виражає її, реалізує і співвідносить із дійсністю. Реальність дійсності як передумова способу пізнання, його прояву і суті.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Літературними стежками Григорія Сковороди, його родинна гілка. Основоположні принципи філософської творчості та життя поета. Що таке щастя в розумінні українського філософа. Поетичні перлини учнів школи села Чорнухи в пам'ять про Григорія Сковороду.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • З'ясування природи людської свідомості, її витоків і сутності. Аналіз структури суспільної свідомості у гносеологічному та соціологічному аспектах. Наведення ознак політичної, правової, моральної, естетичної, релігійної, філософської, наукової свідомості.

  реферат, добавлен 17.04.2016

 • Дослідження виникнення, розвитку, значення та функцій філософії, пізнання взаємовідношення людини і світу. Характеристика основних причин появи натурфілософії, матеріалізму та ідеалізму. Аналіз формування уявлень про природу і форми людської діяльності.

  реферат, добавлен 14.05.2011

 • Особливість основних процесів стрімкого розвитку засобів комунікації, знецінення багатьох сфер людської діяльності через "вікіреволюцію". Аналіз дослідження програмових засад ґлобалізму. Характеристика різних форм сучасної ґлобалізаційної ідеології.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Трактування феномену безумства як відчуження людини від її людської сутності на основі дослідження філософської спадщини М. Фуко. Виявлення взаємозалежність влади, сексуальності та безумства і аналіз феномену всепроникності влади у різні сфери соціуму.

  автореферат, добавлен 12.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.