З життя єврейської громади Харкова кінця XIX–початку XX ст.: конформізація під батогом

Дослідження історії формування єврейської громади Харкова наприкінці XIX–на початку XX ст. та модернізації її інститутів. Співвідношення між політикою, що декларувалась центром по відношенню до євреїв та її втілення у життєвих реаліях губернського міста.

Подобные документы

 • Рух єврейських переселенців у другій половини XIX - першій чверті XX століть. Представлення основних маршрутів та процесів міграції східноєвропейського єврейства. Історія формування єврейської громади Харкова у період пізньої Російської імперії.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Головні причини, динаміка та правові умови єврейської міграції на територію краю, особливості матеріальної культури та духовного життя волинських євреїв. Дослідження та оцінка політики держав щодо єврейського населення упродовж окресленого періоду.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Комуністичний побут городян України у 1930-х років XX р. Роль у формуванні культурного середовища міста українців, росіян та євреїв як етнокультурного ядра міської громади Харкова. Проблеми радянської торгівлі. Невідповідність доступного раціону потребам.

  статья, добавлен 03.08.2017

 • Умови набуття євреями прав гласних на підставі Положення 1892 р. Динаміка їхньої чисельності та відносна частка серед потенційних виборців-євреїв і загалу міських думців. Позиція гласних-євреїв стосовно обмеження відстоювати інтереси своєї громади.

  статья, добавлен 15.08.2017

 • Соціально-економічний та політико-етнокультурний аспекти життя євреїв України в роки нової економічної політики. Розвиток інститутів єврейської громади. Політика органів державної влади, громадських та господарських органів щодо єврейського питання.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Дослідження напрямків, історіографічних закономірностей вивчення історії грецьких громад України у ХІХ - на початку ХХІ ст. Культурне, економічне й суспільно-політичне життя греків Ніжина та Північного Приазов’я як окремі сюжети вітчизняної елліністики.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Передумови створення єврейських громадських організацій Російської імперії на початку ХХ ст. Переважання серед євреїв регіону представників купецької, ремісничої і лихварської груп. Міжетнічний конфлікт з представниками українського і польського етносів.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Особливості та зміни освітньої системи єврейського населення м. Умань в ХІХ - на початку ХХ ст. Висвітлення політики уряду щодо освіти єврейства смуги осілості. Становище єврейської громади м. Умань та напрямки діяльності молитовних шкіл при синагогах.

  статья, добавлен 15.08.2017

 • Виникнення першої громади адвентистів у Полтаві в 1909 р. Розташування їх осередків на вулицях міста. Аналіз діяльності, напрями роботи цієї релігійної організації. Відбиток подій діяльності громади в архівних документах. Заборона громад з боку влади.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Історія єврейських сільськогосподарських поселень на теренах Російської імперії. Особливості життєдіяльності єврейської землеробської громади села Бреч на Чернігівщині у ХІХ-ХХ ст. Поселення євреїв-землеробів як досить цікаве явище української історії.

  статья, добавлен 20.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.