Політико правові погляди на державу та право Ж.Ж. Руссо

Дослідження напрямків розвитку політико-правових поглядів в епоху Просвітництва. Вивчення головних елементів праць Ж.Ж. Руссо та визначення його позиції стосовно ролі держави у розвитку суспільства; аналіз поглядів на подальші демократичні перетворення.

Подобные документы

 • Політико-правові засади становлення Західноукраїнської Народної Республіки у контексті державотворчих та правотворчих поглядів Є. Петрушевича. Розробка ним державно-правових концепцій та моделей розвитку української державності в 20-30-х рр. XX ст.

  автореферат, добавлен 29.03.2016

 • Дослідження історіографії питання політико-правових перетворень в державах Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ ст., що започаткували демократичні зміни у регіоні. Демонтаж соціалістичної держави і права. Ліквідація комуністичних режимів в Європі.

  статья, добавлен 24.11.2016

 • Аналіз поняття громадянського суспільства як політико-правового явища, та його компонентів. Характеристика процесу розвитку системи поглядів на нього в кінці XIX - початку XX ст. у працях видатних українських діячів. Відокремлення держави від суспільства.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Основні риси і особливості розвитку державно-правової думки доби Середньовіччя. Ранньохристиянські уявлення про державу і право. Вчення Томи Аквінського про державу, право і закон. Концепція Марсилія Падуанського і політико-правові погляди Вільяма Оккама.

  реферат, добавлен 09.03.2011

 • Роки дитинства Жана-Жака Руссо. Основні педагогічні погляди у філософсько-педагогічному романі "Еміль". Ідея про самостійність і самодіяльність дитини в історії природного виховання. Вихідні ідеї епохи Просвітництва – культ науки і прогрес людства.

  реферат, добавлен 02.04.2016

 • Аналіз Липинським причин поразки національно-визвольних змагань 1917-1920 років. Суть його заклику до єдності, соборності та святого збереження своїх земель та їх територіальної цілісності. Розгляд політичних помилок козацько-шляхетської верстви.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Історичні погляди О.І. Георгієвського. Його внесок у дослідження галльської цивілізації в епоху завоювання цих територій Римом. З’ясування історичних поглядів науковця на розвиток Галії, що викладені у його роботі "Галли у епоху Кайя Юлія Цезаря".

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Стародавньому Римі. Політико-правові інститути і погляди. Зміцнення влади і режим цезаризму. Перетворення Римської імперії у державу. Політичні думки й ідеї мислителів античності.

  реферат, добавлен 13.12.2014

 • Розвиток демократичних вчень у давній Греції. Дослідження видатних філософів античності – Сократа, Платона і Аристотеля. Державно-правові концепції у Стародавньому Римі. Погляди римських юристів на сутність права. Становлення християнських правових ідей.

  реферат, добавлен 01.12.2012

 • Аналіз історичних поглядів викладача Рішельєвського ліцею, науковця та публіциста О.І. Георгієвського. Дослідження проблем соціально-економічного, політичного та культурного розвитку галльського суспільства в епоху завоювання цих територій Ю. Цезарем.

  статья, добавлен 31.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.