Ґенеза поняття "саботаж" у вітчизняному політичному дискурсі

Історичні події та поява саботажу як соціально-економічного явища. Різниця в інтелектуальній та політичній традиції політологічної науки. Розбіжності у використанні терміну у західному та вітчизняному дискурсах. Саботаж в теоріях політичної участі.

Подобные документы

 • Використання політичної та політично значимої інформації як сукупності повідомлень про події, факти та явища в політичній сфері суспільства. Характер політичної інформації. Поєднання інформаційного повідомлення і оціночних стандартів комунікатора.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Історичні особливості формування толерантності та перетворення її на універсальну цінність. Особливості поняття в інтелектуальних дискусіях, наукових теоріях та інтерпретація в політичних практиках. Роль інтолерантності в політичній культурі України.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Вивчення теоретико-методологічних засад дослідження політичних технологій як феномену політичного життя суспільства. Розгляд блоків з яких складається політична технологія, її ролі в політичній сфері, у формуванні політичних процесів та інститутів.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Ліберальна експлікація феномену свободи як домінантна у сучасному політичному дискурсі. Основа розуміння свободи у класичному лібералізмі. Осмислення та переосмислення сучасної суспільно-політичної проблематики. Зміна концептуальних пріоритетів.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження сучасної специфіки реалізації участі громадян України в політичному процесі. Узагальнення форм, типів та моделей політичної участі. Механізмами, що забезпечують функціонування інституту політичної участі на різних рівнях державотворення.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Проблематика політичної стабільності як одна з найважливіших проблем сучасної політичної науки. Спроба визначити особливості впливу соціально-економічних факторів (рівня економічного розвитку, динаміки росту ВВП та соціально-економічної нерівності.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Сучасні соціально-психологічні концепції самопрезентації. Вивчення особливостей дискурсивного підходу. Виявлення інтенції самопрезентації в політичному дискурсі методом інтент-аналізу текстів передвиборних програм окремих кандидатів в президенти.

  статья, добавлен 17.01.2015

 • Розглядання різних дефініцій політичної науки, таких, як "влада", "державна влада", "публічна влада", "місцева влада" і "місцеве самоврядування". Роль досконалого визначення даних понять для розуміння такого явища, як влада в політичній системі.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Дослідження трансформаційних процесів, що відбулися у соціально-політичній галузі української держави. Наукове обґрунтування політичної участі, як базової суспільно-політичної цінності й інституційно-владного механізму її забезпечення в умовах демократії.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Поняття, типологізація та рівні політичної свідомості. Сутність політичної ідеології. Політична свідомість як природний компонент політичної діяльності. Передумови активної участі особи у політичному процесі. Політична свідомість в сучасній Україні.

  реферат, добавлен 30.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.