Ґенеза поняття "саботаж" у вітчизняному політичному дискурсі

Історичні події та поява саботажу як соціально-економічного явища. Різниця в інтелектуальній та політичній традиції політологічної науки. Розбіжності у використанні терміну у західному та вітчизняному дискурсах. Саботаж в теоріях політичної участі.

Подобные документы

 • Розгляд сутності поняття комунікації як необхідного елементу взаємодії, що відіграє важливу роль у суспільстві. Визначення, підходи до розуміння терміну комунікації у закордонному та вітчизняному науковому дискурсі. Аналіз комунікативного процесу.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Використання політичної та політично значимої інформації як сукупності повідомлень про події, факти та явища в політичній сфері суспільства. Характер політичної інформації. Поєднання інформаційного повідомлення і оціночних стандартів комунікатора.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Історичні особливості формування толерантності та перетворення її на універсальну цінність. Особливості поняття в інтелектуальних дискусіях, наукових теоріях та інтерпретація в політичних практиках. Роль інтолерантності в політичній культурі України.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Вивчення теоретико-методологічних засад дослідження політичних технологій як феномену політичного життя суспільства. Розгляд блоків з яких складається політична технологія, її ролі в політичній сфері, у формуванні політичних процесів та інститутів.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Аналіз змісту та логіко-гносеологічних функцій поняття "політичної участі", як діяльності суб’єктів з реалізації своїх суспільно-політичних інтересів, де основним чинником політичної участі є соціокультурне середовище, політичний режим, рівень освіти.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Ліберальна експлікація феномену свободи як домінантна у сучасному політичному дискурсі. Основа розуміння свободи у класичному лібералізмі. Осмислення та переосмислення сучасної суспільно-політичної проблематики. Зміна концептуальних пріоритетів.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Аналіз соціально-політичних концепцій щодо дослідження феномену корупції в контексті визначення найбільш адекватних теоретико- методологічних засад вивчення цього явища у політичній науці. Опис політичної корупції як системного за своєю природою явища.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Дослідження сучасної специфіки реалізації участі громадян України в політичному процесі. Узагальнення форм, типів та моделей політичної участі. Механізмами, що забезпечують функціонування інституту політичної участі на різних рівнях державотворення.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Проблематика політичної стабільності як одна з найважливіших проблем сучасної політичної науки. Спроба визначити особливості впливу соціально-економічних факторів (рівня економічного розвитку, динаміки росту ВВП та соціально-економічної нерівності.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Сучасні соціально-психологічні концепції самопрезентації. Вивчення особливостей дискурсивного підходу. Виявлення інтенції самопрезентації в політичному дискурсі методом інтент-аналізу текстів передвиборних програм окремих кандидатів в президенти.

  статья, добавлен 17.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.