Життя і творчість Лесі Українки

Життєвий і творчий шлях української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки). Основні жанри її творчості: поезія, лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Праці в ділянці фольклористики і активна участь в українському національному русі.

Подобные документы

 • Опис життєвого та творчого шляху великої української поетеси Лесі Українки. Розповідь про дитинство та родину Лариси Косач. Її перші вірші. Умови та обставини, що сприяли розквіту таланту поетеси. Цікаві факти з життя Л. Українки. Значення її творчості.

  презентация, добавлен 14.05.2018

 • Вплив сприятливого домашнього літературного середовища на формування творчої особистості Лариси Косач. Перші публікації Лесі Українки у літературній періодиці. Віршові збірки та драми "Касандра", "Одержима", "Жертва", "Лісова пісня", "Бояриня".

  реферат, добавлен 28.04.2015

 • Дослідження творчого доробку української поетеси, літературного критика, громадського діяча - Лесі Українки (Лариси Петрівни Квітки-Косач). Відмінні риси світогляду поетеси, який формувався під впливом ідей Т.Г. Шевченка, М. Драгоманова та І. Франка.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Уявлення про філософські акценти у творчості Лесі Українки. Зазначення років життя та головних досягнень. Вік особистісної соціалізації Лесі Українки, поетична та літературно-публіцистична творчість. Соціальне середовище, родинне виховання й освіта.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Тяжкі події дитинства Лесі Українки, які стали поштовхом для написання перших віршів. Відображення любові до рідного краю, української мови та народу в творчості поетеси. Різноплановість ліричних творів авторки, посилення громадянського звучання поезії.

  реферат, добавлен 08.05.2012

 • Дослідження питання полікультурності української письменниці і літературознавця Лесі Українки. Розглянуто її перекладацьку діяльність. Проаналізовані контакти з російською культурою та проінтерпретований вірш письменниці, написаний російською мовою.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Роздуми над талановитим та майстерно написаним драматичним твором видатної української письменниці Лесі Українки "Бояриня". Глибинні засади стосунків між Україною та Росією. Особливості побудови речень із звертаннями в поезії письменниці, форми їх вияву.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Біографія Лесі Українки, вплив родини на розвиток дівчини. Перші публікації, драматичні твори та сатиричні поезії. Стосунки з українськими письменниками. Переслідування з боку поліції. Вклад творчої спадщини Л. Українки в розвиток української літератури.

  доклад, добавлен 15.10.2014

 • Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Запропоновано конкретні приклади семіотичних помилок у локальному тексті Лесі Українки. Доведено важливу сюжетотворчу роль гамартії в драматургії письменниці.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Аналіз прози письменниці у статтях М. Євшан, А. Ніковського, Л. Старицька-Черняхівського, І. Стешенко. З’ясування жанрові особливості, стильової манери, історії видання, етапи в еволюції белетристики Лесі Українки на психологічних імпульсах її творчості.

  статья, добавлен 06.02.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.