Ремінісцентні вияви категорії інтертекстуальності в художньо-публіцистичному творі

Непряме або трансформоване цитування чужого твору - основний механізм, який розширює контекст сприйняття авторського тексту, поєднуючи інформаційні поля різних дискурсів. Несвідоме наслідування як проекція світосприйняття автора літературного твору.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.