Людина та її буття як предмет філософського осмислення

Проблематичність людського буття, сперечання еволюціонізму та креаціонізму. Поняття екзистенціалу людського буття. Структура людської діяльності та її можливі сутнісні сили, версії походження людини. Життя, буття та існування як характеристики людини.

Подобные документы

 • Сутність поняття "буття". Рівні, форми прояву та система людського буття та його характеристики. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Діяльність та екзистенціали людського буття. Види людської діяльності.

  контрольная работа, добавлен 09.12.2009

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Виведення людського мислення на рівень творення духовного універсуму. Ієрархія цінностей, розмежування матеріальних і духовних цінностей та їх роль у житті людини.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Характеристика свідомості як вміння самостійного оцінювання та принципового регулювання власних дій. Аналіз діяльності та основних екзистенціалів людського буття. Розкриття проблеми смерті та безсмертя людини у філософсько-світоглядному окресленні.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз філософських поглядів Ж.-П. Сартра на людину. Розгляд проблеми людини через поняття "Іншого" у вченні філософа. Буття людини як буття в ситуації. "Буття-у-собі" (предметне буття). "Буття-для-себе" (буття людської свідомості). Феномен "Іншого".

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Характеристика космічних гіпотез походження людини. Основна сутність людського життя. Природні, соціальні та духовні виміри існування. Головна особливість концепції філософської антропології. Особистість, як соціально-культурна форма буття індивіда.

  реферат, добавлен 25.02.2015

 • Аналіз проблематичності людського буття. Розгляд ієрархії цінностей суспільства. Життя, буття та існування як основні характеристики людини. Розгляд матеріальних і духовних цінностей в різні періоди історії, процес виокремлення провідних і залежних.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Взаємозв’язок можливості і дійсності як закономірність становлення буття людини. Детермінанти оптимізації буття людини в умовах трансформації українського суспільства. Фактори соціального середовища, що визначають буття людини як буття можливостей.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Проблема буття, сутності, народження та відродження людини як "вічні" філософські питання. Розвиток поглядів на них в епоху середньовіччя, Відродження, у сучасному філософському знанні. Вихідні характеристики людського буття та суспільний розвиток.

  контрольная работа, добавлен 15.10.2010

 • Людина як продукт біологічної, соціальної, культурної еволюції. Сутнісні риси, що властиві людині. Поняття буття, філософські погляди на сутність і буття людини. Відмінність понять "індивід" і "індивідуальність". Основні підходи до вивчення особистості.

  лекция, добавлен 22.07.2017

 • Дослідження філософсько-світоглядного погляду на життя. Аналіз смислу людського буття. Сучасне наукове пізнання сутності живого. Порівняння значущості "життєдайності" в розвитку людського роду та в індивідуальному розвитку кожного представника цього роду.

  реферат, добавлен 23.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.