Еволюція державно-управлінської думки на теренах України в ІХ-ХVІІІ століття

Аналіз історіографічної та джерельної бази формування розвитку самоврядної та державно-управлінської думки на українських теренах. Природа й сутність формування, еволюції та трансформація всього базису історичних, філософських, економічних знань.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.