"Chuzpe" як новий концепт у мові та житті сучасної Німеччини

Способи функціонування лексеми "die Chuzpe" в сучасній німецькій мові. Епідигматичний, парадигматичний та синтагматичний аналіз досліджуваного концепту, його головні семи і семні комплекси. Аналіз його вживання в німецькій пресі і повсякденному мовленні.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.