Газета "Українське Полісся" як джерело вивчення процесу дебільшовизації Чернігівщини в 1941-1943 рр.

Заклики до громадян, установ, підприємств знищувати всілякі сліди більшовицької окупації - причина критики друку періодичних видань, зініційованого німецькою владою з боку радянських офіційних органів. Історія виникнення газети "Українське Полісся".

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.