Етичні категорії

Характеристика поняття естетики як науки про гармонію людини з універсумом. Розгляд і аналіз змісту основних категорій естетики. Розуміння терміну естетичні категорії. Взаємозв'язок прекрасного і потворного. Гармонія, міра та хаос. Піднесене і низьке.

Подобные документы

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Основні категорії естетики. Моделі розуміння прекрасного в естетиці. Піднесення, низьке, трагічне, комічне як категорії естетики. Мимесис – специфічне та різноманітне наслідування. Особливості художнього образу та символу. Канонічне художнє мислення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття естетичного, основні естетичні категорії. Механізм формування естетичного ставлення. Прекрасне як найвища естетична цінність, зв'язок прекрасного з потворним. Специфіка прояву піднесеного. Сутність комічного та головний пафос трагічного.

  реферат, добавлен 10.11.2014

 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики. Особливості практичного розуміння краси з точки зору Сократа. Роль іронії як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного. Трактування категорії "гармонія".

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Характеристика категорій естетики як ступенів становлення та руху естетичної діяльності. Формування категорії "піднесене" як доповнення до категорії "прекрасне", тобто краси, взятої в системі мір. Сенс трагічного і комічного, основні форми їх прояву.

  лекция, добавлен 07.03.2013

 • Поняття "калокагатія" як терміна античної естетики, що означає гармонію зовнішнього та внутрішнього, яка є умовою краси людини. Особливості розуміння краси з точки зору Сократа. Іронія як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Розуміння природи і сутності естетичного відношення людини до дійсності, зокрема, прекрасного. Коротка характеристика відношення людей до дійсності. Специфіка суб’єкта, об’єкта естетичного відношення та їх взаємозв’язок. Головні категорії естетики.

  статья, добавлен 25.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.