NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів

Дослідження результатів іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів, що призводить до зсуву прооксидантно-антиоксидантного балансу, зниження NADH-феррицианід редуктазної активності і цитохромів Р-450 печінки, перебудови мікросомальних мембран.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.