Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства

Проблематика формування цивілізаційної ідентичності в Україні в умовах глобалізації та її вплив на політичні процеси. Базові цивілізаційні орієнтири. Характер та напрямки процесів інтеграції суб'єктів геополітики в політичну структуру суспільства.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.