Етичні норми у сфері фармацевтичного бізнесу

Фармацевтичні етика та біоетика як розділи професійної етики. Кодекс етики фармацевтичного працівника. Основні етичні проблеми фармацевтичного ринку в підсистемі створення і відтворення лікарських засобів, їх клінічних випробувань і наступної реєстрації.

Подобные документы

 • Сутність поняття "етика". Розгляд корпоративної етики, її роль як елемента управління і розвитку організації. Вплив ділової етики на розвиток міжнародного бізнесу. Характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу, загальні норми поведінки інвесторів.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Дослідження проблеми професійної етики політиків та політологів. Моральні й політичні аспекти професійної етики політолога. Співвідношення прагматичних і моральних сторін політичної діяльності, зв'язок професійної етики та особистої моральності політика.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

  курс лекций, добавлен 10.04.2009

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Умови виникнення і призначення професійної етики. Сенс її і призначення пов'язані з гуманізацією суспільної праці і закладені в традиційних морально-професійних кодексах честі лікаря, юриста, педагога, журналіста та ін. Проблеми специфіки їх діяльності.

  контрольная работа, добавлен 11.05.2011

 • Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Розгляд поняття службового етикету. Характеристика основних принципів службового етикету. Основні етичні кодекси державних службовців. Опис етики поведінки державних службовців. Огляд світової практики в цій сфері та основи для її подальшого розвитку.

  реферат, добавлен 30.10.2014

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.