Курівецький епізод у житті Івана Франка

Дослідження фактів про перебування Івана Франка у селі Курівці Тернопільської області під час передвиборчої агітації 1898 р. Вшанування пам'яті великого письменника. Особисті спогали автора про ім'я "Іван Франко" та знайомство його з прозовими творами.

Подобные документы

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Ознайомлення з політичними поглядами Івана Франка в контексті соціального пізнання, що знайшли своє відображення у критичній спадщині письменника. Аналіз ролі художнього твору у відображенні суспільно-політичних фактів дійсності в інтерпретації Франка.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат, добавлен 15.10.2016

 • Праці Ґражини Паздро з аналізу публіцистичного доробку Івана Франка. Співпраця письменника з різними періодичними виданнями. Рецепція Франка в польському літературознавстві, починаючи від перших прижиттєвих відгуків і завершуючи сучасними інтерпретаціями.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розвиток фольклористичної концепції Івана Франка. Еволюція критичної рецепції фольклористичних публікацій Оскара Кольберга у його працях. Особливості еволюції оцінки наукового доробку Кольберга у рецензіях і статтях українського письменника Івана Франка.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Творчість Івана Франка в загальнокультурному аспекті. Художнє втілення історії, певні часові зрізи, героїчні події, знакові постаті в художній спадщині письменника. Короткий аналіз праць впливового духовного письменника-полеміста Івана Вишенського.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Творча особистість Івана Франка з точки зору мовностилістичної та лінгвістичної площин. Характеристика праці О. Сербенської "Мовний світ Івана Франка". Дитинство майбутнього письменника, його писемно-літуратурна діяльність. Аналіз кольоросвіту Франка.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Дослідження українського хорового співу в художній інтерпретації письменника Івана Франка. Образне мислення І. Франка: національна органічність цих співочих виявів виступає у різноманітних життєвих ситуаціях, історичних і соціокультурних обставинах.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

  реферат, добавлен 04.09.2010

 • Визначення дослідження історіософських поглядів Івана Франка. Визначення місця націотворчих ідей в роздумах вченого-літератора. Розкриття змісту релігійних мотивів у спадщині Івана Франка, його основні загальноісторичні та світоглядні орієнтири.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.