Смислова домінанта культури: філософський контекст

Культура - універсальний спосіб творчої самореалізації людини через належність смислу, намір розкрити і затвердити сутність людського життя. Культурна система - світоглядно-гуманістичний орієнтир і цивілізаційний вимір життя сучасного суспільства.

Подобные документы

 • Суттєві характеристики філософії. Вивчення своєрідної форми людського мислення та її особистого світогляду. Аналіз ставлення людини до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах. Суть порівняння "дивних" людей та "реалістів".

  доклад, добавлен 22.02.2017

 • Характеристика космічних гіпотез походження людини. Основна сутність людського життя. Природні, соціальні та духовні виміри існування. Головна особливість концепції філософської антропології. Особистість, як соціально-культурна форма буття індивіда.

  реферат, добавлен 25.02.2015

 • Визначення характеру і спрямованості самореалізації особистості через утвердження її індивідуальної свободи, визначення сенсу життя, вироблення ціннісних орієнтацій і здатності трансцендентного освоєння світу. Засоби духовної культури суспільства.

  статья, добавлен 05.11.2013

 • Сутність категорії "стиль життя" як специфіки здійснення процесів самоідентифікації та самореалізації людини. Формування типів стильових проявів життя, їх культурно-історичні форми. Вплив культури постмодернізму на стилетворчу активність сучасної людини.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Гуманістична сутність культури як способу людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Специфіка соціодинаміки культури, її зв’язок з індивідуальним розвитком. Базові формотворення індивідуальної культури згідно з вимогами розвитку.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Розгляд філософських питань сенсу життя людини. Зовнішність особистості (шлях до світла, вища культура, шлях до мороку). Доморальний період становлення людського типу. Історія походження моралі. Гармонія добра і зла. Характеристика зла як кращої сили.

  реферат, добавлен 27.01.2011

 • Аналіз спроби знайти в тексті книги алюзії на стародавні артефакти, виявити творчий сенс філософського міфу, розкрити "екзистенціали" людського життя - дитинства, юності, зрілості та старості, а також виокремлення універсальних проблем людського буття.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Сутність поняття "буття". Рівні, форми прояву та система людського буття та його характеристики. Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Діяльність та екзистенціали людського буття. Види людської діяльності.

  контрольная работа, добавлен 09.12.2009

 • Життя кожної людини як безцінна, унікальна, неповторна, а також найскладніша форма існування. Життя - це безцінний дар, який людина одержує при народженні. Філософські роздуми про швидкоплинність людського життя. Оцінювання прожитого людиною життя.

  сочинение, добавлен 15.02.2011

 • Гуманістична сутність культури як спосіб людського буття, що генерує індивідуально-особистісний сенс життя. Зміст поняття "соціальне буття культури" на підґрунті передбачуваного розуміння культури. Соціодинаміка культури, її індивідуальний розвиток.

  автореферат, добавлен 07.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.